Komunálne voľby Nitra 2018: ako voliť? + volebné obvody podľa ulíc

Informácie pre voličov

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.

Volebné obvody

1. Dolné Krškany, Horné Krškany
2. Staré mesto
3. Čermáň
4. Klokočina
5. Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje
6. Zobor, Drážovce
7. Chrenová, Janíkovce


Počet poslancov vo volebných obvodoch

VO č.1: 1 poslanec
VO č.2: 6 poslancov
VO č.3: 2 poslanci
VO č.4: 8 poslancov
VO č.5: 4 poslanci
VO č.6: 3 poslanci
VO č.7: 7 poslancov


Celkom mesto Nitra = 31 poslancov.


Podľa čoho sú určené voľebné obvody a počty poslancov?

Volebné obvody a počty poslancov v nich sú určované tak, aby sa s minimálnou odchýlkou blížili k priemernému počtu obyvateľov mesta pripadajúceho na 1 poslanca.


Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Volebné obvody podľa mestských častí a ulíc by Michal Šimonek on Scribd

Komentáre  

0 # Miki Div Ccc 2018-11-10 08:48
Odvolene. Teda iba posrancov. Som zvedavý koho mi za primátora zvolia. Keďže je som kandidáta nenašiel vhodného.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+4 # Hmmm 2018-11-10 09:15
Snad sa mlady zmobilizuju, bude snad vacsia ucast ako minule a podari sa vyhnat co najviac starych vykopavok vratane tej najvacsej.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-4 # dlhy 2018-11-10 09:26
Snáď sa doučíš slovenčinu.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Shadow 2018-11-10 09:46
To chce fakt odvahu aj v den volieb takto srsat aroganciou...

Vsetkym ostatnym dnes prajem stastnu ruku a cistu hlavu.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # dlhy 2018-11-10 10:01
Naučiť sa materinský jazyk nie odvaha.
To je súčasť výbavy každého priemerne vzdelaného človeka.
Aj v deň volieb.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Miki Div Ccc 2018-11-10 10:37
Myslím že na to je normálne diagnóza.
Vzdelanejší nám určite upresnia.
Neustale upozorňovať na (banálne) chyby iných , aj keď sa ho vlastne nijak netýkajú ,a svoje vlastné napriek upozorneniam nechce, nemôže vidieť.
Arogancia a pýcha je typická pre tohoto posranca.
Ostatné by mal zhodnotiť psychiater.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-7 # vyhradvonc 2018-11-10 11:09
Odvolené. Ľudia vedia koho majú voliť a vidia čo sa porobilo a nedajú na plané sľuby, mladosť-pochabo sť a najmä neznámo. Život na sociálnych sieťach je iný ako reálny, pričom zrelý ľudia nebudú voliť virtuálnu realitu.
Teším sa, a prajem súčasnému a budúcemu primátorovi veľa zdravia a úspechov.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # KOD 2018-11-10 17:58
Dufam, ze to mal byt sarkazmus. Ci pan myslel veci porobene na poslednu chvilu? Lebo "tie veci" naoko porobene na poslednu chvilu?

Pevne verim, ze sa ludia preberu a naozaj vidia tu "pracu" co tu bola/nebola porobena (nie len ta cinnost pred volbami).
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Shadow 2018-11-11 02:01
... asi by si si mal zmenit nick na "prehraldvonc" ;)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť