Deň otvorených dverí 2017 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre

Vo štvrtok 16. februára 2017 od 8:30 do 12:00 hod.

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa vo štvrtok 16. februára 2017 od 8:30 do 12:00 hod. bude konať Deň otvorených dverí.

Uchádzači o štúdium a verejnosť budú mať príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť priestory univerzity, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami. Na všetkých piatich fakultách (Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta) sa záujemcovia o štúdium budú môcť oboznámiť so systémom výučby a pozrieť si výučbové, výskumné, technologické a knižničné priestory fakúlt spojené s odborným výkladom. Okrem informácií o študijných programoch a podmienkach prijímacieho konania a dôležitých termínoch, sa dozvedia, aké sú možnosti semestrálneho študijného pobytu v zahraničí, o spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami či o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov realizovaných univerzitou.

V hlavnej budove na Tr. A. Hlinku 1 budú mať všetky fakulty svoje prezentačné stánky so študijnými referentkami a takisto tu svoje programy budú prezentovať mládežnícke organizácie (AIESEC, ESN UKF) a SAIA, n.o. Mediálne centrum FF UKF v Nitre vás privíta vo svojom provizórnom televíznom štúdiu, kde si budete môcť vyskúšať prácu redaktora. Nebude chýbať ani poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami.

Viac informácií nájdete na: www.ukf.sk/media-a-marketing/dianie-na-univerzite/kalendar-udalosti/543-den-otvorenych-dveri-2017 a na https://www.facebook.com/events/350020268710796/Zdroj: UKF.skPridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť