Raňajky v tráve 2017

Raňajky v tráve 2017

Kedy

25 jún 201710:00

25 jún 201716:00

Popis

Piaty ročník pikniku Raňajky v tráve sa uskutoční v nedeľu 25. júna 2017. Pohoda | dobové oblečenie | slnečníky | deky | košíky | program | občerstvenie | dražovské vína. Piknik RAŇAJKY V TRÁVE 2017 pri známom dražovskom kostolíku nadväzuje na tie predchádzajúce - prvý, ktorý sa uskutočnil v r. 2013 v rámci osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o Dražovciach a ďalšie tri z r. 2014-16. Stretli sa s veľkým ohlasom a záujmom ľudí. Podujatie organizujeme každoročne a to poslednú júnovú nedeľu, čím prispejeme k propagácii a ochrane tejto vzácnej kultúrnej pamiatky a využijeme tak krásne a magické miesto pre stretnutia ľudí nielen z Dražoviec a Nitry, ale i z regiónu vrátane návštevníkov mesta a turistov. Atraktivitou pikniku je, že sa koná v duchu impresionizmu vrátane oblečenia a atmosféry, čo dotvoria dobové kostýmy, slnečníky a piknikové košíky.

Podporte akciu


Cena


Miesto konania

Dražovský kostolík

Dražovský kostolík

Táto včasnorománska kultúrna pamiatka je z prvej polovice 11. storočia, s úpravami z 12. - 13. storočia (empora). Pôvodne patrilo toto územie k zoborskému kláštoru. Kostolík je pamiatkou ranného stredoveku a najstaršou románskou lokalitou v okrese Nitra. Budova je označená bronzovou tabuľou so stručným popisom kultúrnej pamiatky. Dražovce sú od roku 1975 časťou mesta Nitra. Prvá písomná zmienka o obci Drasei nájdeme v zoborskej listine z roku 1111. Do 15.storočia boli majetkom zoborského kláštora, po jeho zániku patrili nitrianskemu biskupstvu až do konca feudalizmu. Z konca 18.storočia pochádza obecná pečať s vyobrazením sv. Michala Archanjela s váhami, pri nohách s ležiacim čertom a s kolopisom SIGILVM DARASIENS. Napriek cholerovým epidémiám v rokoch 1831 – 1866, pri ktorých zomrelo v Dražovciach 122 ľudí, stúpol počet obyvateľov v roku 1872 na 875. Za prvej republiky sa obec rozrástla na 360 obytných domov s 1971 obyvateľmi. Po vojne sa počet do roku 1961 takmer zdvojnásobil na 2395 obyvateľov v 594 byt

Dražovce
  Nitra


Mapa