Zoznam ocenených pedagógov materských a základných škôl v Nitre

Pri výbere ocenených učiteľov sa zohľadňovali výchovno-vzdelávacie výsledky pedagógov, účasť na mimoškolských aktivitách, kreativita pri tvorbe učebníc, príručiek a textov ako aj zapájanie sa do odbornej, publikačnej a lektorskej činnosti

Pri príležitosti Dňa učiteľov boli v Synagóge v utorok 28. marca ocenení pedagogickí pracovníci z materských, základných a umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry. Primátor Nitry Jozef Dvonč a prednosta mestského úradu Igor Kršiak sa poďakovali pedagógom za ich náročnú prácu a ubezpečili ich v tom, že vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo majú i naďalej záujem vytvárať vhodné výchovno-vyučovacie podmienky na všetkých školách a predškolských zariadeniach.

Pri výbere ocenených učiteľov sa zohľadňovali výchovno-vzdelávacie výsledky pedagógov, účasť na mimoškolských aktivitách, kreativita pri tvorbe učebníc, príručiek a textov ako aj zapájanie sa do odbornej, publikačnej a lektorskej činnosti.

Pedagogické zamestnankyne ocenili primátor Nitry Jozef Dvonč, poslanec mestského zastupiteľstva a predseda komisie pre školstvo, mládež a šport pri MZ Miloslav Hatala a vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre Mária Orságová. Každá z dvadsiatky ocenených si odnášala ďakovný list primátora, finančnú odmenu a kvet.


Zoznam ocenených pedagógov

Mgr. Martina Bóriková učiteľka MŠ Štiavnická 1
Mgr. Jana Chlebcová učiteľka ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6
Mgr. Petra Horváthová učiteľka MŠ Párovská 36
Mgr. Anna Poláková učiteľka ZŠ Benkova 34
Jozefa Jarunková riaditeľka MŠ Ľ. Okánika 6
Mgr. Tatiana Mojská učiteľka ZŠ Fatranská 14
Johana Obložinská učiteľka MŠ Štefánikova 128
PaedDr. Mária Sailerová učiteľka ZŠ Na Hôrke 30
Alena Rábeková učiteľka Centrum zdravia pre deti predškolského veku
Mgr. Eva Vargová učiteľka ZŠ, Beethovenova 11
Mgr. Denisa Rausová učiteľka MŠ Čajkovského 3
Mgr. Ľubica Vargová učiteľka ZŠ s MŠ, Novozámocká 129
Mgr. Erika Kováčová učiteľka MŠ Piaristická 12
Mgr. Andrea Maňovská učiteľka ZŠ Benkova 34
Janetta Ronecová učiteľka MŠ Rázusova 2
Mgr. Magdaléna Jakubíková špeciálna pedagogička ZŠ Topoľová 8
Mgr. Dana Vincová riaditeľka MŠ Okružná 1
Mgr. Iveta Miková riaditeľka ZŠ kniežaťa Pribinu
Stanislava Majcherová učiteľka MŠ Alexyho
Mgr. Mária Vondrová učiteľka ZŠ Tulipánová

Učiteľky NitraZdroj: Newsletter Mesta Nitry č.13Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť