Výbor mestskej časti č.4 Klokočina informuje (apríl 2017)

Aktuálne informácie z mestskej časti Klokočina

V prvom štvrťroku venoval VMČ najviac pozornosti výberu a návrhu investičných akcií na rok 2017 na sídlisku Klokočina v hodnote do výšky 500-tisíc eur.

Budú to tieto akcie:

- súvislá oprava chodníka na Baničovej ulici - dokončenie debarierizácie
- súvislá oprava chodníka na ulici Benkova č.6 – 12
- súvislá oprava chodníka na ulici Žilinská
- úplná rekonštrukcia schodov za poštou Jurkovičova ulica
- rekonštrukcia oboch schodísk pri MŠ Nedbalova
- súvislá oprava komunikácie Nedbalova (od Golianovej po Škultétyho)
- súvislá oprava komunikácie Alexyho ulica
- projektová dokumentácia okružná križovatka Dolnočermánska – Škultétyho
- oprava parkoviska Petzvalova 58 – 60
- oprava komunikácie na križovatke Kmeťova a Hviezdoslavova ulica
- preloženie zastávky MHD Golianova pri gymnáziu a vybudovanie priechodu pre chodcov
- preloženie zastávky MHD Golianova pri Nedbalovej ulici a vybudovanie priechodu pre chodcov
- kanalizácia na Šúdolskej ulici - pokračovanie ďalšej etapy (na akcii sa budú finančne podieľať aj západoslovenské vodárne)

Realizovať sa budú i finančne pokryté a presunuté akcie z roku 2016:

- parkovisko Bizetova
- úplná oprava MK Bellova ulica
- parkovisko Škultétyho 36-42, parkovisko Mikovínyho 4, oprava chodníkov Golianova 50 - 54, Beethovenova 14 a Petzvalova ulica

Veľmi podnetné boli stretnutia s občanmi, ktoré sa uskutočnili v dňoch 13. - 15. marca 2017. I keď neprišlo veľa občanov, pripomienok a požiadaviek bolo dosť. Týkali sa najmä problémov s parkovaním, čistoty, stavu zelene, stromov a kríkov, opravy chodníkov a komunikácií, rekonštrukcii detských ihrísk, stravovania seniorov na Baničovej ulici. Všetky podnety budú zaslané na riešenie príslušným odborom mestského úradu. Teší nás, že občania účasťou ocenili fašiangovú zabíjačku s kultúrnym programom, ktorú v spolupráci s mestom pripravil VMČ 18.2.2017. Priebežne riešime všetky pripomienky a žiadosti prichádzajúce od občanov a mestského úradu.Za veľmi dôležité pokladáme stanoviská k zmenám Územného plánu mesta, k vyhradeniu parkovacích miest, k novej výstavbe, k vybudovaniu nových priechodov pre chodcov, k prenájmom a predaju majetku. Rozbehli sa prípravy na nový ročník Klokočinského jarmoku, jeho termín je predbežne určený na víkend 1. - 3. 9. 2017. Tiež by sme radi pokračovali v tanečných večeroch pre seniorov, ktoré sú organizované vždy v tretí piatok v mesiaci v spolupráci s oddelením kultúry mesta Nitra v Dome Matice slovenskej, v apríli 21.4.2017.

Občania majú možnosť zúčastniť sa zasadnutí VMČ, termíny sú uvedené v zápisniciach zverejnených v informačných tabuliach VMČ. Ďakujeme občanom za spoluprácu a pochopenie pri riešení problémov života na sídlisku Klokočina.

RNDr. Marta Rácová
predsedníčka VMČ č.4 KlokočinaZdroj: Newsletter Mesta Nitry č.15Komentáre  

+1 # Samo 2017-04-21 09:26
Treba sa na zasadnutie VMČ nahlásiť vopred ? Lebo po novom sú vraj neverejné pokiaľ vám členovia výboru nepovolia vstup
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Michal Šimonek 2017-04-21 10:04
Áno treba sa nahlásiť.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Thomas 2017-04-22 21:16
Škultétyho celú treba opraviť
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť