Vyjadrenie ZsVaK Nitra k stavu kanalizácie a príčínách jej nefunkčnosti po silných búrkach

Dňa 24. júla 2017 bola v Nitre silná búrka, ktorá spôsobila v meste problémy. Viaceré ulice zatopila voda, ktorá nestíhala odtiecť do kanalizácie

Dňa 24. júla 2017 bola v Nitre silná búrka, ktorá spôsobila v meste problémy. Viaceré ulice zatopila voda, ktorá nestíhala odtiecť do kanalizácie. Kanalizácia v Nitre nestíha odvádzať také množstvo vody naraz. O zaplavených uliciach sme informovali v článku Silný dážď dnes opäť raz poukázal na kvalitu kanalizácie v Nitre, zatopilo viaceré ulice.

O vyjadrenie som požiadal Západoslovenské vodárne a kanalizácie Nitra, informoval som sa o príčinách a plánoch na odstránenie tohto stavu v budúcnosti.

Dňa 24.07.2017 v popoludňajších hodinách na území celého mesta Nitra bola extrémna búrka. Pri takýchto extrémnych prívalových dažďoch verejná kanalizácia nie je schopná odvádzať množstvo spadnutých dažďových vôd. Nakoľko kanalizácia v meste Nitra je charakterizovaná ako jednotná, pri vzdutí vody v potrubí sa na povrch bohužial niekedy dostávajú aj nariedené splašky. V Nitre na ulici Špitálskej sa nachádza verejná kanalizácia DN 600/900 a toto potrubie odvádza odpadové zo záujmového územia. Zabrániť únikom splaškov cez poklopy na jestvujúcej kanalizácii v čase prívalových dažďov na povrch je veľmi problematické, lebo zabrániť vzdutiu vody sa v týchto prípadoch nedá. Počas extrémnych dažďov sa do kanalizácie dostávajú aj predmety, ktoré tam nepatria – konáre, kamene a niektorí nedisciplinovaní producenti si kanalizáciu mýlia s odpadkovým košom. Tieto predmety potom bránia odtekaniu vody v potrubí.

Na ulici Špitálskej hneď na druhý deň v ranných hodinách pristúpila naša spoločnosť k čisteniu a oplachovaniu ulice. Nápomocné boli aj mestské služby, ktoré čistiacim vozidlom cestu zametali.

K zaplavovaniu území dochádza aj vplyvom upchatia dažďových vpustí na komunikáciách, ktoré nie sú v správe našej spoločnosti. ZsVS a.s. má v r.2017 v investičnom pláne zaradené spracovanie projektovej dokumentácie stavieb: „Nitra – ul.Kasalova a Špitálska- rekonštrukcia kanalizačného zberača KJ“ a projektovú dokumentáciu: „Nitra – posúdenie kapacity kanalizačnej siete mesta z hľadiska nových producentov.“ Následne po vydaní stavebných povolení ZsVS a.s. pristúpi k postupnej realizácii rekonštrukcií sietí.

Tento problém netrápi len mesto Nitra, ale je to problém celého Slovenska, dokonca problém väčšiny štátov Európy. Žiadna kanalizácia nie je dimenzovaná na tak extrémne množstvá prívalovej dažďovej vody, kanalizácia slúži hlavne na odvádzanie splaškových vôd.

Margita Kršáková Vedúci a riaditeľ OZ NitraZdroj: Nitralive.skKomentáre  

+6 # Niktos 2017-08-02 20:54
Žvasty, alibizmus. Berú nekresťanske peniaze za prirodné bohatsvo,ale o verejnu siet vodovodov a kanalizacie sa vobec nestaraju.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Pedro 20 2017-08-06 00:10
To je extremne trapna vyhovorka tie filtre čo su v tych kanaloch treba častejšie čistit
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť