Aroganciu moci pri investícii desaťročia automobilky Jaguar Land Rover ani po takmer 2 rokoch súd opäť nepreskúmal!

Tlačovú správu nám poslal pán Cerulík

V súvislosti s megainvestíciou Jaguar Land Rover v Nitre som, Roman Cerulík, podal dňa 23.02.2016, ako občan Nitry, obyvateľ dotknutého územia a vlastník pozemkov začlenených do Strategického parku ako aj okolitých pozemkov na Krajskom súde v Nitre žalobu na preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Nitra, kedy úrad rozhodol neposudzovať vplyv automobilky na životné prostredie.

Po arogantnom ignorovaní zákona v konaní, kedy orgán ochrany životného prostredia – Okresný úrad Nitra, ako aj navrhovateľ zámeru výstavby automobilového závodu štátna agentúra Ministerstva hospodárstva – SARIO pre investíciu Jaguar Land Rover skreslili údaje, ktoré sú podkladom pre zistenie nutnosti povinného posudzovania vplyvov tejto investície na životné prostredie, som bol nútený podať žalobu o preskúmanie rozhodnutia, ktorým štátny orgán – OÚ Nitra na základe neúplných a zavádzajúcich údajov odmietol posudzovanie vplyvov tejto najväčšej investície desaťročia na životné prostredie a tým samozrejme aj na ochranu zdravia a kvalitu života občanov.

Následne dňa 25.2.2016 sa konala tlačová beseda k megainvestícii Jaguar Land Rover v živom televíznom vysielaní, v ktorej predseda vlády Róbert Fico a štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček reagovali na podanie mojej žaloby so slovami „súd je nezávislý; necháme rozhodnúť súd; investícia je sledovaná celou Európou; postupujeme v súlade so zákonom ...“.

Po takmer 2 rokoch od podania žaloby opakujem vo významnej veci týkajúcej sa životného prostredia priamo v Nitre oznamujem podstatné skutočnosti súvisiace s prebiehajúcim predmetným súdnym konaním. Ako som už uviedol samotná žaloba bola v tejto veci podaná dňa 23.2.2016, pričom po mnohých pokusoch o otvorenie pojednávania bol nariadený termín na 25.1.2018, ktorý však bol opätovne z dôvodov na strane žalovaného zrušený.

Uvádzam, že v tejto veci bolo doposiaľ vytýčených 5 pojednávaní, ktoré boli z rôznych dôvodov vždy zrušené (väčšinou krátko pred konaním pojednávania), pričom vždy sa jednalo o dôvody na žalovanej strane zúčastnených osôb (štátna agentúra SARIO bez ospravedlnenia sa nedostavila na pojednávanie, potom kolízia pojednávaní alebo zmena právneho zástupcu, inokedy rozhodovanie o priznaní postavenia ďalších osôb zúčastnených na konaní...).

Ako som už uviedol posledný vytýčený termín pojednávania bol na deň 25.1.2018, ktorý bol opäť (a znova tesne - 2 dni pred konaním pojednávania) zrušený, a to z dôvodu, že spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o. podala návrh na priznanie postavenia osoby zúčastnenej na konaní. Súd opätovne takýto podnet zohľadnil ako dôvod pre zrušenie pojednávania, o ktorej skutočnosti som bol vyrozumený dňa 23.1.2018.

Zarážajúce na tom je, že takýto návrh prišiel až takmer po 2 rokoch, pričom každý musí vidieť, že práve na základe žalovaného rozhodnutia mohol práve Jaguar Land Rover podávať žiadosti o stavebné povolenia a doslova následne postaviť závod bez posúdenia vplyvov fabriky na životné prostredie v Nitre a okolí, pričom keď sa stavali závody KIA a Peugeot tieto zámery sa vzhľadom na životné prostredie povinne posudzovali.

Takéto postupy nie je možné hodnotiť inak ako obštrukcie zneužívajúc tým zákon, pričom všetko ide na úkor včasného rozhodnutia o veľmi dôležitej otázke týkajúcej sa zákonnosti procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie megainvestície automobilky Jaguar Land Rover, keď na základe tohto procesu bola postavená, resp. aktuálne sa stavia veľká časť tohto automobilového závodu. Skutočne neviem dokedy bude tento stav v podobe do očí bijúcich obštrukcií zo strany subjektov reprezentujúcich záujmy automobilky Jaguar Land Rover pokračovať; z uvedeného je zrejmé, že súd, ktorý má v tejto veci nestranne a s ohľadom na povahu veci (preskúmanie rozhodnutia výrazne sa dotýkajúceho životného prostredia) urýchlene rozhodnúť, vždy takéto obštrukčné konanie zakceptuje a rozhodnutie v takto závažnej veci sa neustále odďaľuje.

Ako to teda mysleli najvyšší predstaviteľ výkonnej moci a premiér SR Róbert Fico a štátny tajomník ministerstva dopravy a splnomocnenec vlády pre strategické parky Viktor Stromček s ich verejnými vyhláseniami, že rozhodnú nezávislé súdy a že megainvestícia automobilky Jaguar Land Rover prebieha v súlade so zákonom, keď obštrukcie na včasné, bezodkladné vydanie rozsudku súdu robí štát ako aj Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o. ?

Ako si teda predstavitelia výkonnej moci p. Fico a p. Stromček vykladajú právo na ochranu životného prostredia a právo na súdnu a inú právnu ochranu, ktoré majú občania našej krajiny zaručené priamo v Ústave Slovenskej republiky ?

Roman CerulíkZdroj: Nitralive.skPridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť