V Nitre prebieha výstavba nových cyklotrás, ktorých dokončenie mesto plánuje na rok 2019. "Momentálne sú však niektoré práce pozastavené z dôvodu nepriaznivých klimatických a poveternostných podmienok," uviedli v stanovisku odborní pracovníci mestského úradu, ktorí výstavbu cyklotrás dozorujú.

"Aj preto vyzývame občanov mesta, aby v záujme zachovania vlastnej bezpečnosti nevstupovali na staveniská," dodáva investičný odbor. Jedná sa o staveniská na Dlhej ulici, Wilsonovom nábreží a na Borine. Budúce cyklotrasy sú označené potrebným značením o rozostavanej stavbe.

V roku 2019 budú v Nitre dokončené štyri cyklotrasy, na ďalšie tri momentálne prebieha proces verejného obstarávania.

Práce začali v októbri

S výstavbou štyroch cyklotrás sa začalo začiatkom októbra 2018.

Vo výstavbe sú cyklotrasy:

- Chrenová Tr. A. Hlinku - Dlhá ulica
- Wilsonovo nábrežie - Univerzitný most - Mostná ul. - Mestský park na Sihoti
- Klokočina - Borina – Hollého ul. – AS Nitra
- cyklistický chodník Nitra – Vráble, I. a II. etapa

Verejné obstarávanie prebieha u cyklotrás:

- Park Sihoť - Dražovce
- Autobusová stanica Nitra - ulica ČSA (Štúrova)
- cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina
- Cyklolávka cez rieku Nitra - Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže pri SPU Nitra

_______________________________________________________________________________________________________

Cyklotrasy vo výstavbe, december 2018

Cyklotrasa Nitra Cyklotrasa Nitra Cyklotrasa Nitra Cyklotrasa Nitra Cyklotrasa Nitra Cyklotrasa Nitra Cyklotrasa Nitra Cyklotrasa NitraZdroj: Nitralive.sk, Mesto Nitra