Prečo by Nitra nemala kandidovať na titul Európske mesto športu 2018?!

Mesto nemá vypracovanú koncepciu rozvoja športu na najbližšie desaťročia tak, ako to majú v iných “športových” mestách a uchádza sa o tak významný titul akým je “Európske mesto športu”

Pri surfovaní na internete sa verejnosť v Nitre dozvedela, že mestskí hradní sa uchádzajú o získanie titulu Európske mesto športu 2018. Mnohých táto informácia potešila, no mňa prekvapila. Žijem v meste Nitra už 35 rokov a poznám situáciu v oblasti športu aj preto, že pracujem v oblasti športu na univerzite, kde pripravujeme odborníkov (organizátorov a manažérov) pre oblasť športu a komunálnej rekreácie. Nitra má výhodnú geografickú polohu poskytujúcu vhodné priestory pre športovo-rekreačné pohybové aktivity, no dostatočne ich nevyužíva. Len málo sa zmenilo v oblasti športových objektov od môjho príchodu do mesta pred desaťročiami. Spomínam si na úspechy nitrianskej ženskej hádzanej na dnes už nevyužívanom a chátrajúcom hádzanárskom (alebo hokejbalovom?) ihrisku, alebo v Hale Plastika, kde sa hrávala špičková hádzaná. Mesto nechalo tieto objekty zaniknúť a tým pochovalo hádzanú v Nitre, hoci mala veľkú podporu verejnosti. Úspešné časy nitrianskeho volejbalu v hale SPU sú už dávno za nami. Dnes ligu hrajú prevažne legionári.

Podobne tenisové kurty na Chrenovej či tenisové kurty pri Univerzite Konštantína Filozofa v dôsledku vlečúcich sa sporov stratili svoju pôvodnú funkciu. Sem chodila verejnosť i mládež za športom. Mesto dlho váhalo, čo urobí s Mestským kúpaliskom pod hradom, no napokon ho otvorilo, síce až v polovici júna, no predsa. Kúpaliská a bazény sú finančne náročné na prevádzku a preto mestskí hradní nemajú záujem ich podporovať. Pritom poskytujú obrovský priestor pre komerčné využitie prostredníctvom akvaparkov, služieb spojených s ich prevádzkou, ale aj športových a rekreačných podujatí (plaveckých, plážových športov, atď.) pre verejnosť. V našom meste nemáme akvapark, hoci široká spádová oblasť by predpokladala jeho využitie. V tejto súvislosti ma prekvapilo vyjadrenie primátora Nitry vo verejnoprávnom rozhlase, kedy vyhlásil, že dva mestské bazény v Nitre by boli prepychom a sú zbytočné. Je zaujímavé, že občania Levíc, ktoré sú podstatne menšie ako Nitra (Nitra – 80-tisíc a Levice – 33-tisíc obyvateľov) využívajú športoviská a mestský bazén vo veľkej miere a nepovažujú ich za zbytočné. A ešte jedno porovnanie na ilustráciu “nepripravenosti” nášho mesta na to, aby sa stalo Európskym mestom športu. V Dánsku pripadá na 4.000 obyvateľov jedna športová hala. V Nitre by ich muselo byť v tomto pomere približne 20 a to je pre nás pri našom zastaranom spôsobe myslenia nedosiahnuteľné.

V ostatných rokoch pribudla v meste iba jedna mestská športová hala (ŠH na Klokočine), ktorá je však vyťažená takmer na 100% športovými klubmi, teda verejnosť sa tam nedostane. Chvalabohu k dispozícii občanom je atletický štadión Stavbár, no využíva sa menej, nakoľko chýbajú odborníci, ktorí by prilákali deti a mládež k pohybovým aktivitám, chýbajú vzory, ktoré v minulosti vychovávali náš dorast k láske k pohybu. Ešteže súkromný sektor nahrádza nezáujem mesta o verejný šport (napr. vybudoval hokejovú halu prevažne pre školákov). Existujúce telocvične (SPU, UKF, školy) už dnes nevyhovujú požiadavkám na prevádzku a ich obnova sa len “lepí” z náhradných zdrojov. Aj preto, že záujem o kolektívne športy hlavne u detí dnes klesá, majú dospelé športové kluby v Nitre problém s výchovou vlastných odchovancov, ktorí by v budúcnosti reprezentovali svoje mesto. Nečudujme sa, do výchovy špičkového hráča od jeho identifikácie až po jeho uplatnenie sa v reprezentácii, je potrebné naliať dostatok peňazí a kvalitného trénerského vedenia, no ak klub kúpi “hotového hráča” napr. zo zahraničia, a ten sa uplatní, potom ho klub predá za drahšie a takto potom financie idú zo športu do súkromných vreciek. Navyše, slovenská reprezentácia v kolektívnych športoch (basketbal, hádzaná, futbal, ľadový hokej, čiastočne aj volejbal) nemá žiadnych športovcov vychovaných v kluboch z Nitry. Niet sa čo čudovať.

Mesto nemá vypracovanú koncepciu rozvoja športu na najbližšie desaťročia tak, ako to majú v iných “športových” mestách a uchádza sa o tak významný titul akým je “Európske mesto športu”. Košice, aj keď sú väčším (počtom obyvateľov aj rozpočtom) to dokázali. Majú nepomerne lepšiu infraštruktúru pre šport a pohybovú rekreáciu. Majú pre šport zapálený manažment a povýšili pohyb nad osobné záujmy (napr. primátor Košíc sa angažuje v oblasti športu aj aktívnou účasťou napr. na Košickom maratóne). To ich posunulo v myslení vpred a dosiahli svoj cieľ, v ktorom však neskončili ich aktivity v tejto oblasti. Obávam sa, že v Nitre toto oduševnenie nie je. Svedčí o tom aj skutočnosť, s akou sa obyvatelia mesta stretávajú pravidelne. Mesto vybudovalo cyklotrasu, ktorá sa vinie stredom mesta popri rieke Nitra. Tento honosný názov v sebe skrýva v podstate zaliatie asfaltom časti existujúceho chodníka pre peších a v druhej – väčšej časti – namaľovanie deliacej čiary na existujúci chodník. Toto riešenie je nielen že nedostatočné, ale navyše nebezpečné. Chodci sú ohrozovaní najmä cyklistami premávajúcimi sa po “cyklotrase” závratnou rýchlosťou. V ničom za nimi nezaostávajú “rýchlo”-korčuliari na kolieskových korčuliach, ktorí nechcú zostať pozadu. Ak sa sem odváži nebodaj mamička s kočíkom, riskuje zdravie svojho dieťaťa! Kto je zodpovedný za toto riešenie nie je ani priaznivec športu ani zodpovedný človek! A veľké reči o budovaní “cyklotrasy” v meste pokračujú….až do priemyselného parku v Dražovciach. Ja len dúfam, že taká veľká firma akou Land Rover Jaguar je, dokáže nájsť dostatok prostriedkov na vybudovanie vlastných športovísk a rekreačných priestorov, že pracujúci nebudú musieť ísť za aktívnym oddychom až do mesta Nitra. Pretože dobrý zamestnávateľ vie, a vedel to už aj známy veľkopodnikateľ Baťa, ktorý sa staral o aktívny ooddych svojich zamestnancov počas aj po pracovnej dobe, že telesné cvičenie zvyšuje práceschopnosť organizmu a tým aj produktivitu práce zamestnanca.

Ak sa spýtate hociktorého občana v meste či pozná verejné priestory, kde by mohol slobodne vykonávať pohybové aktivity, drvivá väčšina z nich nebude poznať odpoveď alebo bude spomínať objekty, v ktorých športujú organizované skupiny športovcov v kluboch. Budovanie nových športovísk len pre pracujúcu verejnosť a mládež vyžaduje značnú finančnú podporu a tú naši poslanci zatiaľ neschválili. Veď je pre nich jednoduchšie získať na základe svojej pozície permanentku na zápasy a posedieť si vo VIP priestoroch s príjemnou obsluhou. Pracujúce matky s deťmi tak vychádzajú naprázdno. Výchova mladej generácie smerom k aktívnemu tráveniu voľného času začína v rodine a ak rodičia nemajú čas, peniaze a ani priestory na pestovanie pohybových aktivít, vytvárajú tak trvalý, ale negatívny vzťah svojich potomkov k pohybu. A tak sa nečudujme, že dnes deti v školách nevedia plávať, skákať, ba už ani správne chodiť a držať telo vzpriamene. A tam, kde sa človek prestane zaujímať o svoje telo, tam končí jeho zdravie. Tomuto sa však tešia farmaceutické firmy a súkromní lekári, ktorí na našej hlúposti zarábajú. A tí, čo riadia tento štát, mesto, či obec, si medlia ruky. Majú nás v hrsti.

A ešte k jednej veci by som sa na záver toho článku chcel vyjadriť. Je to oblast rozpočtu mesta Nitra na šport. V minulosti som viackrát kritizoval rozpočet v tom zmysle, že na vrcholový šport pre dva kluby (futbal a ľadový hokej) mesto vyčlenilo 240 000 eur, no na pohybovú rekreáciu a šport občanov iba polovicu. Tých o niečo viac ako 100 000 eur zhltlo 11 aktivít (napr. púšťanie šarkanov, ktorého sa zúčastnilo zopár rodičov s deťmi, ktorí sa náhodou o tejto akcii dozvedeli), ktoré s rekreáciou pracujúcich občanov nemalo nič spoločné. Na otázku prečo je v Nitre takéto delenie rozpočtu preferované v posledných rokoch je odpoveď známa. Prečítajte si Nitrianske noviny, tam nájdete odpoveď. A v tejto situácii, kedy nedokáže prevádzkovať a budovať (a dokonca ani nie organizovať) existujúce objekty, chce mesto bojovať o titul Európske mesto športu? V prípade neúspechu je zrejmé, že tento megalomanský projekt “zhltne” ďalšie prostriedky a sily, ktoré mohli byť vynaložené na ozajstnú športovú rekreáciu občanov mesta.

* Autor tohto príspevku je garantom magisterského štúdia v študijnom programme “Šport a rekreácia” na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.Zdroj: Nitralive.sk, prof. PaedDr. Jaromír Šimonek. PhD.


Sponzor spravodajstva


Komentáre  

+4 # johnnysp29 2017-07-17 11:59
Sám som tiež zmätený z tejto kandidatúry.
Buď je vedenie mesta natoľko mimo reality, že si nahovára prípadný úspech v tejto "súťaži".
Alebo je tam potenciál dať zarobiť "našim ľuďom" a vytiahnuť nejaké dotácie.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # MUDrlant 2017-07-17 12:08
Dovolím si trošku nesúhlasiť. Samozrejme v Nitre so športom to nie je dokonalé, na druhej strane to však nie je úplná katastrofa. Kto chce športovať priestor si nájde. K dispozícii sú školské telocvične, atletický štadión, futbalové štadióny sú skoro v kazdej mestskej časti. Skôr vidím problém, že deti a mládež podľahli lákadlám doby- počítačovým hrám a internetu. Myslím si, že na tomto poli by bol priestor pre mesto, aby organizovalo podujatia, ktoré by svojou atraktivitou prilakali k športovaniu celé rodiny. V súčasnosti to vidím skôr tak, že mesto finančné podporuje sukromne podujatia. K rozpočtu hokej a futbal prežívajú len vďaka masívnej a v mnohých prípadoch skrytej podpore mesta. Pytam sa, kde je podpora úspešných firiem z nášho regiónu napr. Foxcon, Matador,firmy z priemyselného parku. Aj tu zlyháva mesto, ktoré by malo u týchto firiem lobovať .
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # Michal Šimonek 2017-07-17 12:16
Ale ja v článku nevidím nikde napísané, že v Nitre nemáme športoviská, tu ide o to, že ich je strašne málo v pomere k počtu obyvateľov a podujatí je málo. Viete koľko išlo na podporu hokeja napríklad? Bude článok kde sa to dozviete :-) To sú stovky tisíc. Môžme sa baviť o meste športu v SR aj to neviem... ale EU mesto športu? to je urážka pre vyspelé mestá.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+4 # johnnysp29 2017-07-17 13:10
Napríklad cyklotrás je stále málo.
Z tých existujúcich sa polovica rozpadá.
A o nových sa len rozpráva a píše a žiadne nepribúdajú.
Napr. korčuliarska dráha v parku by tiež potrebovala dobudovať, a tak isto sa pomaličky rozpadá.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # karirohož SIEŤ 2017-07-18 15:18
Foxconn odlieva zisky do zahraničia a dostalo stimul v podobe daňových úľav. Zhrnuté a podčiarknuté - šport v Nitre majú v paži.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # Ppx 2017-07-17 14:19
Fuha. Prečo to stále robíte? Stále iba kritika? To sa nepatrí.
Tu radní páni pracujú pre blaho občana do roztrhania tela.
Len výsledky akosi nevidno. V žiadnej oblasti. Kde je chyba?
:-|
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # JURINO 2017-07-17 15:26
Nie je celkom pravda, že Nitra nemá zastúpenie v reprezentácii:

FUTBAL - aktuálna reprezentácia - odchovanci NR:
Greguš, Štetina, Bakoš + Stoch sa vyradil sám po konflikte s trénerom.
Repre do 21 rokov: Nikolas Špalek, Tomáš Vestenický (odchovanci, nie rodáci z NR)
Od roku 1993 má Nitra jedno z najvyšších zastúpení odchovancov v reprezentácii: Moravčík, Tomaschek, Demo, Konig, Senecký, Perniš, Hodúr, Kóňa, Benčík atď. Kompletný zoznam je dlhý.

HOKEJ - aktuálna reprezentácia - odchovanci NR:
Konrád, Švarný, Slovák, Hrnka. Macík nie je z NR, no repre si vybojoval v NR.
Zoznam od roku 1993 by bol dlhý.

Olympijskí medailisti - Nitrianski rodáci
- Matej Tóth (zlato)
- Zuzana Štefečeková (2x striebro)
Z dávnejšej minulosti Strnisko a Karabin v zápasení (obaha bronz z OH´80 v Moskve)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # soave 2017-07-17 16:29
vacsinu z toho si ti sportovci hradili sami - ako vystroj, cesty a podobne. takze o nejakej podpore zo strany mesta sa hovorit neda. to, ze pouzivali sportoviska, za ktore oni a ich rodicia platili dane, nie je argument
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+4 # Kalimatan 2017-07-18 07:45
Ale pozrime sa na to takto, Nitra už vyhrala aj ocenenie bezbariérové mesto (áno akokoľvek absurdne vám to znie) takže získať už akékoľvek ocenenie v tomto svetle nebude problém.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+4 # tom 2017-07-18 09:46
nitra je mesto smeru, nie sportu :-x
malo by kandidovat na laureata basty socanov
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # marian 2017-07-18 15:26
ja si myslím, že v zime sme si zašportoval idosť na tom ľade, hotoví krasokorčuliari . Pľuščenko by závidel takú veľkú dráhu korčuliarsku. Zas nehejtujte šesko doradu.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # dlhy 2017-07-20 11:29
Dnes som si prešiel niekoľko multifunkčných ihrísk.
Sú prázdniny a ani na jednom nebolo živej duše.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Michal Šimonek 2017-07-20 11:46
Kde v Starom meste je take? ludia su v praci to nie je len o detoch. Rovnako to nema nic s tym v akom stave je Nitra. Mesto sportu ti urcite nie je.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # johnnysp29 2017-07-20 11:48
O koľkej hodine ?
Hádam nečakáš keď je vonku 30-35°C že sa budú opekať na slnku.
Ja som bol večer na korčulách a cyklotrasy popri rieke boli celkom frekventované.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # dlhy 2017-07-20 13:43
Tie ihriská sú prázdne skoro stále.
Na teplote nezáleží.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Shadow 2017-07-20 14:12
Ak toto ma byt relevantny argument poslanca MsZ, tak ja uz fakt nenachadzam slov...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # dlhy 2017-07-20 14:18
V čom vidíš problém?
Článok hovorí, že nie sú možnosti športovať.
Ja hovorím, že sa nevyužívajú ani tie, ktoré jestvujú.
To je holý fakt.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Michal Šimonek 2017-07-20 14:38
A to je dovod na spokojnost a vlastne tym padom dalsie spostoviska netreba hej?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Shadow 2017-07-20 15:23
Problem vidim v alibizme, ktorý prejavuje človek zastupujúci záujmy občanov mesta. Problém má však viacero rovín.
1. ihrisko nestačí len postaviť, treba ho aj udržiavať.
2. svoje dieťa by som nepustil na také ihrisko, ktoré je treba najprv upratať od rozbitých flľašiek, v horšom prípade od použitých striekačiek či kondómov
3. z jedného námatkového osobného prieskumu nemožno robiť závery a už vôbec ich nazývať faktami.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Shadow 2017-07-20 15:31
pokr.:
Tak napríklad tradične plný je skejtpark na Popradskej aj s priľahlým ihriskom. Škoda tej už roky pokazenej U-rampy (ale keďže na nej nikto nejazdí, netreba ju opravovať, však?).
Futbal sa hráva aj na Topoľovej či na ihrisku spojenej školy na Chrenovej. To je len to, o čom viem, určite je toho viac.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Shadow 2017-07-20 15:38
pokr.:
Načrtnem ešte iný uhol pohľadu. Vyrastal som na Klokočine ako typický sídliskový chalan. Futbal sme hrali takmer každý deň. Tam, kde sme hrali najčastejšie, dnes stojí Kaufland s Lidlom. Na mieste ZŠ Škultétyho dnes stojí zimný štadión. Keď bolo obsadené, išli sme hore, tam teraz veselo stavia Hudzovičová. A na Petzvalke priestor medzi ulicou a zastavkou je zarasteny. Čiže moja otázka na "cteného" poslanca znie: Vytvára mesto dnes lepšie podmienky pre voľnočasové aktivity detí v porovnaní s obdobím pred 20 rokmi?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-3 # dlhy 2017-07-20 17:44
Áno, vytvára.
A záujem je menší.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # PPC 2017-07-21 09:53
Za toto by si si zaslúžil zaucho.
Mesto vôbec ,ale vôbec nevytvára lepšie podmienky ako pred 20 rokmi.
Choď medzi ludí a do mesta a otvor oči.
To že máš niečo v kancli na papieri nie je pre ľudí.
REalita je na hony vzdialená tvojmu matrixu.
Inak si to vysvetliť neviem, Len že ty žiješ niekde paralelný iný život.
Ale aj schiza sa dá liečiť. ;-)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # PPC 2017-07-21 09:57
Ja si pamätám pri takmer každom paneláku preliezky a pieskovisko.
Ihriská (dnes už zastavané , alebo prerobené na parkoviská) boli tiež.
To že záujem je menší je touto chorou dobou. To nepopieram.
Ale mesto kopu týchto vecí zrušilo ( nie sú peniaze) a ak sa aj niečo urobí tak neefektívne a nekvalitne.
Multi ihrisko v Ivanke sa prepadáva a po daždi tam stojí v jamách na polke ihriska človek po členky vo vode.
A verím že podobne bez údržby sú aj tie mestské.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # dlhy 2017-07-21 12:13
Veríš alebo vieš?
Ktoré veci mesto zrušilo?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Ppx 2017-07-21 12:28
Pohladaj si v archíve koľko bolo pieskovísk a ihrísk v 91 a koľko je teraz.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # dlhy 2017-07-21 12:47
Multifunkčných ihrísk bolo nula a je pätnásť.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # PPC 2017-07-21 12:50
To ako fakt?
Ty si fakt blbý ,alebo sa robíš?
A kolko počítačov ste mali v 91? a teraz? Ti hovorím si uplne mimo.
Porovnaj to čo sa dá a nie to čo sa nedá.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # PPC 2017-07-21 12:58
Toto som našiel tak narýchlo a zobuď sa
„Zmapujeme finančnú potrebu a povieme, ktoré ihriská upravíme a ktoré zmiznú, pretože nie je možné starať sa o takmer tristo ihrísk,“ povedal nedávno primátor Jozef Dvonč.
V minulosti boli detské ihriská budované pri každom obytnom dome, hracie prvky boli prevažne z kovového a betónového materiálu.


Čítajte viac: https://mynitra.sme.sk/c/7314357/v-nitre-su-styri-nove-detske-ihriska-pat-chystaju-stare-zrusia.html#ixzz4nSkVa5pe
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Ppx 2017-07-21 12:30
Tak viem. Videl som síce iba to pri ZŠ v Krskanoch ,ale stačilo mi.
Ja nemám čas na blbosti.
To je náplň práce niekoho iného.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # T. 2017-07-20 17:16
Body 1 a 2 su velmi vystizne. Na druhej strane nikto z ineho mesta nam ich sem nechodi nicit, alebo tam robit bordel. Musime sa zamysliet aj sami nad sebou, ze preco si takto nicime vlastne veci. Preco niekoho napadne, ze je "vhodne" rozbit flasu, odhadzovat cigarety a pod. na detskom ihrisku, alebo sportovisku. Tu uz nejde o to, kolko ihrisk sa postavi. Ide o to, ako si budeme vazit tie, co mame.

Opat si pomozem prirovnanim s Nemeckom. Tu su ihriska zvacsa funkcne, a napriklad futbalove brany maju siete, ktore nikto neukradne, volejbalove ihrisko ma takisto siet, ktoru nikto neukradne, prirodno-sporto ve arealy maju jednoduche posilovacie nacinie, ktore nikto neukradne, alebo neznici. Hrazdy, ktore nikto nepolame. Prakticky tam nenajdem odpadky, vsetko sa hadze do kosov.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # T. 2017-07-20 17:17
V Nitre, ked si idem zahrat futbal, tak si najskor musim vyzdvihnut kluc od malych ocelovych bran, ktore su spolocne pozamykane, aby ich nikto neukradol. Stav sprch v telocvicniach radsej komentovat nebudem, uz som dlho nebol. Ale z cias minulych asi viem, ako to stale vyzera.

Ak sa v Nitre postavi aj 20 ihrisk, ale za rok budu v takom stave, ze na ne nikto nebude mat chut chodit, tak su to vyhodene peniaze. Nase peniaze!
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # dlhy 2017-07-21 08:04
Máš pravdu, sú to naše peniaze.
Aj tí, čo tie ihriská ničia, sú naši.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # PPC 2017-07-21 09:48
Nechcem ti brať ilúzie ,ale si predstav že tie ihriská sa "ničia" aj bežným používaním. Teda niečím na čo sú určené. Pretože všetko čo sa používa sa ničí.
Treba aj údržbu robiť a nie iba my sme vám postavili a dalej čo?
Je mi jasné že vandali sú ľudia ktorí veci ničia úmyselne a neničia nám to tu zvieratá.
Ale aj s tým treba rátať, že aj takí sa tu pohybujú.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # dlhy 2017-07-21 12:12
Preto sme šesť z nich opravili.
Nebudeš mi veriť, ale na jednom z nich boli za necelý týždeň "bežným používaním" rozrezané siete.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Ppx 2017-07-21 12:31
Prečo by som ti nemal veriť?
Viem čo za "ľudí" tu žije.
Beriem tvoju odvahu komunikovať tu na diskusii,ale fakt si väčšinou mimo realitu.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-3 # dlhy 2017-07-21 12:51
Multifunkčných ihrísk bolo nula a je pätnásť.
Ja uvádzam fakty, Ty domnienky.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # PPC 2017-07-21 12:55
NA toto sa nedá reagovať.
:oops:
Teraz si ma zotrel ale uplne. :lol:
Vráť sa na zem z matrixu.
Porovnaj si tých 15 ihrísk ( mimochodom postavených z fondov) a to čo bola realita pred 20 rokmi a nezvádzaj.
Nie toto tu nemá zmysel :-x
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # dlhy 2017-07-21 17:27
Dal si málo smajlíkov.
Takto to nie je dosť úderné.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # PPC 2017-07-21 13:05
Podla mesta je ich 7 slovom sedem.
Kde máš tie ostatné?
Multifunkčné ihriská

Prima areál Ždiarska, Janíkovce, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce, Horné Krškany, Diely (otvorenie ihriska po komunikácii so správcom daného ihriska

Je to zo stránky mesta
https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/sportoviska
Niekto tu klame a poriadne.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Erik ja 2017-07-20 20:14
Tu zbytocne predkladate fakty a pisete pravdu tento pako posranec nie je mentalne schopny prijat iny nazor ma len svoju pravdu takyto poslanci su nam na hovno
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # dlhy 2017-07-21 06:46
Aké fakty máš na mysli?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Ppx 2017-07-20 13:55
To vkrškanoch pri ZŠ si bol tiež pozrieť? To prázdne nebýva. Teda ak sa to dá ešte nazvať ihrisko..
Pernamentne ho okupujú kakaovnici. Naše deti sa tam nehrajú .
Ďaľšie čo sa v krskanoch urobilo je pri bytovke ,kde nik "domáci" nebýva.
Čo tak urobiť aj ihrisko pre deti tých čo platia dane?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť