Obyvatelia Nitry opätovne žiadajú riešiť hluk z R1

Petícia bola odovzdaná na Mestskom úrade v Nitre

Obyvatelia ulíc pod Kalváriou v blízkosti "južného obchvatu" R1 sa už niekoľko rokov sťažujú na hluk, ktorý táto rýchlostná cesta spôsobuje. Nižšie zverejňujem informácie od jedného z občanov Stračej ulice.

S časťou o hluku z R1 sa stotožňujem. Overil som si priamo v záhrade pána Kaňu, že keď fúka vietor smer mesto, hluk sa naozaj šíri výraznejšie. Faktom je, že roky sľubovaný južný obchvat Nitry nebol naprojektovaný tak, aby pomohol aj samotnej Nitre. Dôkazom sú chýbajúce križovatky na Cabajskej, pri Agrokomplexe a chýbajúce protihlukové steny po celej dĺžke obchvatu. Nie som však stotožnený s druhou petíciou, ktorá sa týka tzv. malého južého obchvatu. Ten má prepojiť Krškany s Dlhou ulicou na Chrenovej, s Levickou a spojkou pod Zobor. Táto komunikácia je pre mesto strategická a má celomestský význam. Vhodné by preto bolo nielen s obyvateľmi Kalvárie komunikovať a prediskutovať túto investíciu a nájsť spoločné riešenia. Toto sa dlhodobo nedeje. Mesto Nitra v komunikácii s občanmi zlyháva. Výsledkom sú nedorozumenia.

Vážení priatelia, Nitrančania,

prostredníctvom informačného portálu Nitralive a Facebooku som informoval o vzniku petičného výboru a petície, zameranej „ZA“ dobudovanie (projektovaných, ale nezrealizovaných) účinných protihlukových bariér v časti rýchlostnej cesty R1 Nitra – Selenec, v rámci mestských častí: Staré Mesto (Wilsonovo nábrežie), Krškany a Čermáň a petície „PROTI“ vybudovaniu predĺženia a rozšírenia Priemyselnej ulice s premostením cez rieku Nitra, súbežne s rýchlostnou komunikáciou R1 ako súčasť tzv. malého južného obchvatu Nitry (prepojenie Krškán s Dlhou ulicou na sídlisku Chrenová).

Dôvod: hluk a znečistenie ovzdušia, ktoré pochádzajú z rýchlostnej cesty R1 v danej lokalite už momentálne dlhodobo narúšajú bývanie a nepriaznivo vplývajú na zdravie obyvateľov. Hluk, prach a smog pochádzajúci z rýchlostnej cesty už teraz vytvára neakceptovateľné podmienky k bývaniu a vybudovaním predmetnej mestskej cesty by sa situácia ešte viac zhoršila. Zároveň znižuje hodnoty našich nehnuteľností.

V týchto komunálnych voľbách je 11 kandidátov na post primátora Nitry. Všetci z nich majú dopravu vo svojich volebných programoch, dokonca p. Dvonč a p. Štefek priamo hovoria o dobudovaní tzv. malého južného obchvatu Nitry, t.j. vybudovaniu mestskej cesty pod R1, ktorá bude mostom cez rieku spájať Priemyselnú ul. s Chrenovou. V existujúcom projekte južného obchvatu je plánované aj umiestnenie čerpacej stanice pod nadjazdom R1, tesne vedľa rieky a tesne nad veľkokapacitným potrubím, ktoré zásobuje pitnou vodou celú Nitru!!!

Petíciu považujeme za úspešnú, vyzbierali sme viac podpisov, než sme očakávali a petíciu som podal uplynulý týždeň na Mestskom úrade. Náš petičný výbor sa počas zberu podpisov nestretol so zápornými reakciami. Naopak, cítili sme veľkú podporu, ľudia nám ďakovali, že sme sa do toho pustili. Frustrácia ľudí, že poslanci za mestskú časť Staré mesto s občanmi reálne nekomunikujú, bežne sa nestretávajú a výkon svojho mandátu skôr imitujú! Dôkazom čoho je aj táto petícia. Vo fungujúcej spoločnosti by takáto občianska iniciatíva (pokiaľ má zmysluplné, realizovateľné a pre obyvateľov prospešné požiadavky) bola výbornou príležitosťou pre poslanca snažiť sa osloviť petičný tým, pomôcť a tým získať na svoju stranu nemálo voličov. Nikto, opakujem nikto, z poslancov za Staré mesto sa ani len nepokúsil o kontakt. To je, aspoň z môjho uhlu pohľadu, veľmi výpovedné.

Pre dokreslenie celej situácie dopĺňam:

Hluk sa šíri priamo z novovybudovanej cesty R1 a to z dôvodu nízkych protihlukových stien a z komunikácie II/562 - jej preložky a vybudovaného mostu cez R1, kde nie sú inštalované žiadne protihlukové steny. Na uvedené nedostatky sme upozorňovali ešte pred výstavbou R1 a naše pripomienky boli zakomponované v Územnom Rozhodnutí Stavebného Úradu mesta Nitra č. SP 6103/2008-017.Ing.Ki., ktorým stavebný úrad vyhovel.

Od sprevádzkovania rýchlostnej komunikácie R1 v r. 2011 dochádza k závažným porušovaniam zákona o pôsobení hluku z dôvodu nedostatočnej protihlukovej ochrany. Do dnešného dňa sa uskutočnilo niekoľko meraní hluku z pozemnej cestnej dopravy po rýchlostnej ceste R1 Pribina v úseku Lehota – Čaradice, ktoré vykonali akreditované spoločnosti vlastniace osvedčenie o odbornej spôsobilosti na túto činnosť. Projektované protihlukové opatrenia v danej oblasti nie sú dostatočne účinné, resp. úplne chýbajú. Už niekoľko mesiacov po otvorení cesty R1 bolo prevádzkovateľom cesty konštatované výrazné prekročenie intenzity dopravy oproti predpokladom.

Významný nárast dopravnej záťaže potvrdzujú aj „Výsledky celoštátneho sčítania dopravy SR v r. 2015“, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Slovenskej správy ciest viď link, kde sa R1 uvádza z automatizovaného merania dopravy:

- úsek Lehota – Čermáň: 18.502 áut/24 hod.
- úsek Čermáň – Selenec: 18.041 áut/24 hod.

Pre porovnanie uvádzame údaje z hlukovej štúdie, podľa ktorej sa robil projekt R1:

Vždy sa udáva výhľad na cca 10 rokov – v prípade R1 sa uvádza výhľad na r. 2023:

- úsek Lehota - Čermáň výhľad: 13.732 áut/24 hod.
- úsek Čermáň – Selenec výhľad: 14.783 áut/24 hod.

Podľa vyššie uvedených údajov je prekročenie intenzity dopravy enormné oproti pôvodnému výhľadu do r. 2023. Už v r. 2015 bola intenzita dopravy vyššia o cca 30% (viď čísla vyššie) ako plánoval projekt až v r. 2023. To znamená, že do roku 2023 môže byť intenzita dopravy vyššia aj o 80 – 100% oproti predpokladom.

Informácia o náraste dopravy na R1 bola zverejnená aj v 14. týždni r. 2016 v týždenníku MY Nitrianske noviny: „Cestu R1 Pribina využíva čoraz viac vodičov. V r. 2015 po nej prešlo 11 846 000 vozidiel, takmer o milión viac ako v r. 2014. Približne 20% tvorí nákladná doprava.“ To je viac ako 30 tis. áut denne. Len pre porovnanie, po prvom roku prevádzky (2012) prešlo po nej 7 mil. vozidiel, čo je za 3 roky nárast o takmer 5 mil. áut. Posledné merania hluku, na ktoré sa MDVRR SR doteraz odvolávalo a ktoré nám dalo k dispozícii, sú z r. 2013, a teda už nemôžu zohľadňovať aktuálnu hladinu hluku a zároveň už aj merania z r. 2013 prekračovali niekoľko dní a nocí prípustné hodnoty pre kategóriu II. v zmysle vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z.

Od r. 2013 opakovane komunikujeme ohľadom hluku z R1 s vedením Mesta Nitra, vedením Mestskej časti Staré Mesto, Ministerstvom dopravy, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Granviou bez výsledku. Tieto inštitúcie sa vzájomne zbavujú zodpovednosti za doriešenie hluku z R1 a neberú naše námietky podložené faktami do úvahy.

S pozdravom,

Raymond Kaňa
Stračia 67, Nitra – Staré mestoZdroj: Nitralive.skKomentáre  

+3 # Mikimajky 2018-11-09 18:46
Ak môžem kveci.
Ten pán podla mapy má pozemok cca 180 metrov od najbližšieho bodu s R1.
A protihluk kočí až približne 600 metrov od jeho pozemku.
Nie celkom chápem tie požiadavky.
V tejto časti bola za socíku stavebná uzávera a rátalo sa s výstavbou obchvatu.
Prečo sa nesťažujú primárne ludia z Wilsonovho nábrežia ktorí bývajú nepomerne bližšie?
Luďia Pod Katrušou,Zelená ? Novozámocká,Šir oká , Bočná ktrorí bývajú vpodstate pod mostom a tam je zvuk najmä na mostovách uzáverách a dilatáciách počuť dosť.
Samozrejme nechcem zľahčovať nijak situáciu a viem že na nábreží je hlavne večer vzdialene hluk počuť.
Že by to bolo ale nejak výrazne obmedzujúce ja ,ale nemôžem povedať.
Komunikácia s mestom a zodpovednými je dlhé roky jedna veľká katastrofa.
Či teraz budeme všetci spisovať petície ,lebo sa nám niečo nepáči?
Ak merania preukazujú neúnosný hluk treba jednoznačne protihlukové steny dostavať. O to by sa mali kompetentní postarať.
Ak nie tak nie je o čom.
Prepojovacia komunikácia je potrebná. Tam nie je čo riešiť.
Či aj tu si niekto myslí že si vybaví súkromnú ulicu ako na Bohúňovej?
A zakáže jazdu všetký "cudzím!" v okruhu 500 metrov , aby mal kľud?
Veď sa treba presťahovať niekam kde cesty nie sú. Nebude doprava a ani hluk.
Z môjho pohľadu máme v meste daleko hlučnejšie lokality a v daleko horšom stave. Treba sa spýtať ludí ako sa im žije ak im doprava jazdí priamo pod oknami a nie nejakých 200 metrov.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+6 # Michal Šimonek 2018-11-09 21:26
Mne jazdia kamióny v noci pod oknami a práve ten malý obchvat by pomohol celému centru. Celomestsky strategické cesty nemôžu ustupovať jednotlivcom, to by sme sa nikdy nikam nepohli.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Elnoso 2018-11-09 19:03
Mikimajky malokedy s tebou súhlasím, ale teraz palec hore.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Mikimajky 2018-11-09 19:18
Keďže sem takmer vôbec neprispievam neviem že by sme spolu niekedy diskutovali. Ale možno si iba nepamätám.
Každopádne dík.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Raymond Kaňa 2018-11-10 21:13
reakcie na komentár "Mikymajkyho":

...protihluk kočí až približne 600 metrov od jeho pozemku. Nie celkom chápem tie požiadavky.
RE: Hluk k nám (na Stračej aj Wilsonovej! dolieha práve z miest, kde končá protihluková stena. Priamo u mňa v dome merala firma najatá Granviou 2x24 hod v dvoch rôznych obdobiach. Vždy "of record" skonštatovali prekročenia noriem. Granvia odmietla poskytnúť kópiu týchto meraní. Prečo asi ? Protihlukové boli vynechané na výslovnú žiadosť z magistrátu Nitry, čo sme sa po dlhých naťahovaniach dozvedeli vďaka právnej pomoci VIA JURIS!
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # Raymond Kaňa 2018-11-10 21:15
Prečo sa nesťažujú primárne ludia z Wilsonovho nábrežia ktorí bývajú nepomerne bližšie?
RE: Petícia za dobudovanie protihlukových zábran sme šprimárne robili a podpisovali obyvatelia Stračej a Wilsonovho nábrežia + časť Čermáňa.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+4 # Raymond Kaňa 2018-11-10 21:16
Komunikácia s mestom a zodpovednými je dlhé roky jedna veľká katastrofa.
RE: Za roky komunikovania s mestom sme sa mohli o tom explicitne presvedčiť v styku s p.Dvončom, p. Vančom, exceluje p. Nemky. Ten nám navrhoval rôzne riešenia, ktoré NIKDY nesplnil ! Od posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva na ktorom mal navrhnúť ďalšie merania hluku (toto sám navrhol na osobnom stretnutí mne a ďalšiemu členovi petičného výboru) má preplnený oficiálny mailbox (cca od začiatku októbra, nekomunikuje už ani cez FB, čo pred tým sporadicky robil, nedvíha telefón. Pred rokom dohodol osobné stretnutie, na ktoré dorazila väčšina nášho petičného, on nie. Zabudol na to...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Raymond Kaňa 2018-11-10 21:18
Či teraz budeme všetci spisovať petície ,lebo sa nám niečo nepáči?
RE: Poďme si povedať niečo o tom, koľko občanov sa zaujíma o veci verejné, koľko chodí voliť a koľko potom vyžaduje od poslancov plnenie svojich programov, čo pri kapustniciach a zabíjačkách naklamali voličom. Tiež ako sa s nimi vôbec spojiť po skúsenostiach s komunikáciou s Nemkym.

Prepojovacia komunikácia je potrebná. Tam nie je čo riešiť.
RE: Petičný výbor nie je proti obchvatu, ale nie týmto spôsobom, že sa postaví R1 okolo Nitry v najdrahšej možnej variante, bez hlukových bariér, prekračujú sa jestvujúce normy a do toho sa ešte pridá obchvat do rovnakého koridoru, ktorý hluk už teraz porušujúci normy znásobí. Keď sme sem prišli pred 15 rokmi bývať, žiadna diaľnica sa tu ešte neplánovala. Majkl Night keď sa sťahoval na Štefánikovu, už vtedy bola rušná. my sme mali pokojnú štvrť. Mohol sa rozhodnúť, či to akceptuje.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+6 # Michal Šimonek 2018-11-10 21:56
To s tym nic nema. Kamiony nemaju co v centre hladat. A mesto potrebuje prepojit casti. Uz v roku 1974 je v uzemnom plane zakresleny juzny obchvat. Takze vsetko je v planoch. Nic to nemeni na fakte, ze mesto nebude nikdy tiche. Ak chces ticho musis ist na samotu. Cize diskutovat o malom obchvate nema zmysel, je potrebny. Diskutovat ale urcite treba o tom, ako znizit dopady maleho ale aj velkeho obchvatu na obyvatelov.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+8 # nekrmtedarmozracov 2018-11-11 14:50
Riešenie je ako v iných krajinách, po celej trase R1v meste (od zaciatku, po koniec) vybudovať a zdvihnúť protihlukovú stenu. Veľmi účinné sú herné časti zahnuté do oblúku, smerom k ceste. Len to chce €.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # Nitrancanka 2018-11-12 10:00
Na stračej ulici bývam odjakživa bavíme sa o časovom horizonte cca 40 rokov. Z uvedeného si myslím, že človek ktorý tam býva tsku dlhu dobu pred a po vybudovaní R1 vie kompetentne aj bez meraní posúdiť či sa zvýšila hľadí a hluku a prachu, nehovoriac o tom že tam chyba kus protihlukovej steny a všetok hluk a prach je zachytávany kopcom kalvária. Ale veď mame na meste nového odborníka s tímom odborníkov pán hattas to vyrieši.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # CCC div Miki 2018-11-24 20:41
Milá pani.
Ja tiež bývam na našej ulici viac ako 40 rokov a viem teda porovnať.
Ano neskutočne sa zvýšila hlučnosť . Neviem ako "MERIATE" prašnosť , ale aj u nás je to neskutočný problém posledné roky.

A teraz k veci.
Ja vôbec nebývam v blízkosti R1 a vôbec v NR.
Tie skutočnosti vyplynuli z nenormálneho nárastu dopravy.
Neviem ako vyzerá Stračia teraz ?nešiel som tade roky, ale tá bola vic prašná ako asfaltová. Nebude chyba hlavne tam? ;-)
Dalej je to obrovský stavebný búm na všetky strany.
Posledné dva roky je extrémne sucho a teda aj väčšia prašnosť.
A ešte jedna vec . V NR prevažujú južné a západné vetry. Pozrite si pozíciu vašej ulice. Buď ste za kopcom teda správne kopec zachytáva hluk a prach , alebo sa vás to vôbec netýka.
O čo vám vlastne ide?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # palitefka 2018-11-24 16:32
žiaden hluk ani prach z R1 nie je sú to iba prázdne reči. Komu sa tam nepáči bývať má možnosť dať si do uší plastifóny, alebo sa jednoducho odsťahovať na tichučké miesto podľa vlastného výberu
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť