Zoznam investičných akcií v mestských častach Diely, Mlynárce, Kynek, Párovské Háje v roku 2017 (predbežný)

Z rozpočtu VMČ 5 - Diely, Mlynárce, Kynek, Párovské Háje, ktoré budú mať k dispozícii 500-tisíc eur, sa bude financovať

Z rozpočtu VMČ 5 - Diely, Mlynárce, Kynek, Párovské Háje, ktoré budú mať k dispozícii 500-tisíc eur, sa bude financovať: * investície bude ešte definitívne schvalovať februárové mestské zastupiteľstvo * zoznam je len priebežný, môže sa upravovať

Mlynárce

- vybudovanie vodovodu v novej časti cintorína Mlynárce - priorita
- nový chodník Chotárna ul. cca 250m

Kynek

- rekonštrukcia KD Kynek- 2.etapa dokončenie - priorita
- projektová dokumentácia verejné osvetlenie na ulici Hájska a Na dolinu
- chodník Nová Osada
- nasvietenie priechodu pre chodcov Trnavská/Opel

Párovské Háje

- dobudovanie chodníka na ulici Hydinárska
- projektová dokumentácia verejné osvetlenie na ulici stará Jarocká - priorita

Diely

- parkovisko Považská/Piešťanská - priorita
- parkovisko Diely (lokalita bude upresnená) - priorita
- parkovisko ulica Partizánska (medzi ulicou Zvolenská a Dunajská) - priorita
- verejné svetlenie za BD Kmeťova 16 - 2 ks - priorita
- pojektová dokumentácia prepojenie chodníkom ulica A.Točíka s ulicou Na Hôrke
- prepojenie chodníkom ulica A.Točíka s ulicou Na Hôrke
- odvodnenie chodníka Štúrova 100
- odvodnenie chodníka Štúrova 98
- projektová dokumentácia chodník od Prameňa po Lukov Dvor
- projektová dokumentácia výjazd z parkoviska Kmeťova 16 na MK Kmeťova
- výjazd z parkoviska Kmeťova 16 na MK Kmeťova, alebo úprava svahu Kmeťova 12-14 - priorita (preveruje sa, či je to zrealizovateľné)
- betónový spomaľovač na MK Na Hôrke 1
- oprava kaplnky Murániho
- oprava schodiska za MŠ Zvolenská
- odvodňovacia vpusť a kanalizačná prípojka za BD Zvolenská 19 - priorita
- športovo-rekreačný areál Diely-Popradská/Kmeťova - dokončenie
- 1-2 autobusové prístrešky
- doplnenie hracích prvkov na detských ihriskách, oplotenie
- kamerový systém Považská/Partizánska
- kamerový systém ŠR areál Diely-Popradská
- projektová dokumentácia FurmanskáZdroj: Nitralive.skPridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť