Zoznam realizovaných investičných akcií v doprave za rok 2017 a plán na rok 2018

Realizované investičné akcie v doprave v roku 2017 a výhľad na rok 2018

Informácia o realizovaných investičných akciách pre úsek dopravy za rok 2017 a plánované akcie v rozpočte v roku 2018.

Realizované inv. akcie v r.2017

Cestné komunikácie:

• Misionárska 17-25-oprava prístupovej komunikácie
• MK J. Mrvu
• SO MK Pri Mlyne- dokončenie
• SO MK Štúrova 41-43(vnútroblok)
• SO MK Štúrova 47-49
• SO Bottova ul. (úsek od Golianovej po Inoveckú)
• SO komunikácie Nedbalova (od Golianovej po Škultétyho)
• SO komunikácie Alexyho
• Oprava komunikácie na križovatke Kmeťova a Hviezdoslavova
• SO Tichá
• SO Malá Podhájska
• SO Hraničná
• MK napojenie Metodovej ul. na Martinskú dolinu - Tatarkova ul.
• SO MK ul. Ľudovíta Okánika s dobudovaním chodníka
• SO MK Vašinova od Chrenovskej po Doležalovu
• Vybudovanie T-odbočiska na parkovisku pri BD Kmeťova 16
• Svätourbánska 30 - odvodňovací žľab s mriežkou
• Odvodňovací rigol, napojenie Malej strmej na Strmú ul.
• Vybočiská MHD Dlhá-Slamková
• MK Priehradná + VO
• Rek. dvoch schodísk pri MŠ Nedbalova
• Rek. a dobudovanie MK pre MRK v lokalite Orechov dvor
• MK Červeňova od Dolnočermánskej po Hattalovu
• MK Wilsonova II. etapa
• MK Bellova


Chodníky:

• Chodník Novozámocká 89-125 - oprava
• SO Chodník Novozámocká ul. Zlievarenská-Pod Katrušou
• Oprava chodníkov Novozámocká ul.
• Chodník Petzwalova ul. – oprava
• Chodník Beethovenova 14 - oprava
• Chodník Golianova 50-54 – oprava
• SO chodníka Bajkalská 1-3
• SO chodníka Štiavnická - Dlhá 60
• SO chodníka na Krškanskej ul. od Novozámockej po Športovú
• SO chodníka od Dolnočermán. ul.(od Cabaj. ľavostranne na Klokočinu po autobus. zastávku Tehelná)
• SO chodníka na Baničovej, dokončenie, debariérizácia
• SO chodníka Benkova 6-12
• SO chodníka Žilinská
• SO chodníka Na Hôrke 15-pokračovanie
• SO chodníka Remeselnícka
• SO chodníka Remeselnícka-dokončenie
• SO chodníka za BD ul.Ľ. Okánika 8
• SO chodníka Pred Lipou
• SO chodník ul. Dlhá 44-76 I. etapa
• SO chodníka od BD ul. Dlhá 58 po BD Štiavnická 18
• Oprava prepojovacieho chodníka Tr. A. Hlinku k BD č.25
• Prepojovací chodník Vihorlatská – Tribečská
• Chodník ul. Hydinárska -1.časť
• Rek. chodníka Jánošíkova (po oboch stranách - od Moyzesova po Wilsonovo nábr.)
• Moyzesova, rek. chodníka-pokračovanie z roku 2016
• Oprava chodníka Murániho 6-10Parkoviská:

• Parkovisko Bizetova 25-35 (19PM)
• Parkovisko Braneckého 1-3-5, prístup. cesta (20PM)
• Parkovisko oproti objektom Mikovíniho 2-4 (14PM)
• Vikárska (revitalizácia Pároviec SO35 =12PM/SO36=17PM
• Oprava parkoviska Petzwalova 58-60(prístupová cesta)
• Parkovisko Wilsonovo nábr. 178(25PM)
• Parkovisko Považská I.etapa, II.etapa(50PM)
• Parkovacie miesta Viničky (1PM)-na pôvodnom parkovisku
• Rek. parkoviska a areálu okolo zubnej polikliniky Párovce (20PM)


PD:

• PD schodisko Podzámska (od Biskupskej pivnice po Horný palánok)
• PD parkovisko Smetanova
• PD VO na ul. Hájska a Na dolinu
• PD MK Lukáčova ul. I. etapa


Zoznam nerealizovaných inv. akcií z plánu na r. 2017

Opravy ciest Nitra 2017
ROZPOČET – r. 2018

Obnova MK a chodníkov

SO MK a chodníkov CMZ
SO MK Kozmonautov
SO MK Dvorčanská od Novozámockej ul. po Roľnícku
Oprava MK Braneckého 1-3
SO MK Kráľovská
SO MK misionárska (od Nálepkovej po Banskú)
Rekonštrukcia MK Kraskova 7-9
SO MK Bottova – dokončenie
SO MK Čulenova (od Bottovej po Železničiarsku)
SO MK Alexyho – 2. Etapa
MK Pod Zl. Brehom od Svätopluk. č. 19 po Svätourban. č. 16
SO cesta a chodník Slávičie chodníky od Hornozobor. po Podhájsku
SO chodníka Panská dolina
Chodník Kláštorská od kríža po Liečebný ústav
Oprava parkovísk – Poliklinika Chrenová a Klokočina
Oprava mostu pri kompostárni
SO parkovisko Wilsonovo nábrežie
Oprava pešej lávky nad Železničnou stanicou
Chodník na ul. Hydinárska
Parkovisko Škultétyho 36-42
SO chodníka Novozámocká od č. 102 po predajňu Dynamik
Chodník k Rieke
Parkovisko Párovská 2-4-6
Parkovisko Diely – Rýnska, nad Nitrazdrojom
SO chodníka Fr. Kráľa
Chodník Nová Osada
SO chodníka Zvolenská pri MŠ Zvolenská
SO chodníka Dunajská
SO chodníka Radová ul.
SO chodníka Panská dolina
Parkovisko Štiavnická ul.
PD rozšírenie MK Nábr. mládeže pri ZŠ
Rozšírenie parkoviska Ľ. Okánika 8
Prepojovací chodník Za humnami 34
SO chodníka Dlhá 76-86
Chodník BD Štiavnická 18
Parkovisko Ždiarska
SO chodníkov pri ZŠ Topoľová
SO chodníkov areál ZŠ Nábr. mládeže
Chodník cintorín Janíkovce
Prepojovací chodník Ďurčanského 4
Obnova MK Nábrežie mládežeZdroj: Nitralive.skKomentáre  

+3 # Hmmm 2018-06-07 12:49
Co robia na tom meste, ked nieco daju do planu, do rozpoctu a potom sa to nerealizuje ? Kam idu tie peniaze ? Pred par dnami som bol na Gladiolovej a zaujimalo, ze ako vyzera ta nova cesta co tam mala byt. Viete ako ? Ziadna nova cesta - koberec tam nie je, ale pekne rozdrbana cesta. A pritom jej suvisla oprava bola v plane na rok 2016 alebo 2017. WTF ?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Michal Šimonek 2018-06-07 13:32
Zoznam je pekný, ale reálne je Nitra tankodrom.

Momentálne najhoršie cesty sú Janka Krála, Palánok, Hollého pričom prvá menovaná bola v pláne už v roku 2016, zvyšné 2 nič Hollého žiadam uz 3 roky... jazdí tadiaľ MHD, všetko na Klokočinu. Je to hanba.

Namiesto rozvoja velmi slabá údržba mesta.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Erik Král 2018-06-08 02:15
Keď už spomínate tú Hollého, moji rodičia bývajú na Hanulovej, ktorá nadväzuje hneď za kruháčom a tiež to je katastrofa, moja mamina sa minulú jeseň ponáhlala do práce a spadla na tých smart chodníkoch tak, že si skoro vybila zuby. Denne tadiaľ chodí xy deciek na Stavebnú a Potravinársku a musí to byť pre ne tiež dobrý zážitok, nehovoriac o cestnej komunikácii, ktorá už lokálne dostala pseudonym ”Kanál Straße” lebo je tu asi najviac prečnievajúcich kanálov na plochu vozovky v NR. Super sú riešené aj niektoré zásahy susedov, aby nemuseli zdolať autom výšku obrubníka pri vjazde do dvora, preistotu pred niektorými domami vysekali celé metre chodníkov, ktoré tam chýbajú.. Mesto by malo spraviť kompletnú rekonštrukciu a reorganizáciu tej ulice.. Nehovoriac, že takých ulíc je tu mnoho. Ale túto zrovna si často zažívam a vždy si vravím, že yes! Toto je to Smart city!
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # batigol. 2018-06-08 08:12
Kanal Strasse mi pred X rokmi dával inštruktor v autoškole, že ked ju prejdem bez trafenia kanala, pozýva na pivo :lol:

k Hanulovej/Želez ničiarskej (od Golianovej dalej) detto aj Hlboká je v katastrofálnom stave. rozpadnutá na viacerých miestach + aktuálne dažde ju drobia dalej.. taktiež aj Čulenova pri ZŠ (úsek Bottova/Železni čiarska), jamy pribúdajú.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Nekrmtedarmozracov 2018-06-10 14:41
A čo chodník Hajnicka, Lukovská...?! A čo chodník NR-firmy a obchodné domy za Metrom?!
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť