Súd rozhodol – jedno zo stavebných povolení v súvislosti s Jaguarom v Nitre nie je platné

Cerulík hovorí o nezákonnosti výstavby Strategického parku v Nitre a automobilky Jaguar Land Rover

Informácie o rozhodnutí súdu nám poslal pán Roman Cerulík - nižšie uvádzame originál. Rozsudok súdu máme v redakcii.

Ako účastník stavebného konania som podal odvolanie proti jednému z podstatných stavebných povolení súvisiacich s výstavbou megainvestície automobilového závodu Jaguar Land Rover v Strategickom parku v Nitre. O mojom odvolaní však stavebné úrady nerozhodli a namiesto toho ma veľmi prekvapivo vylúčili zo stavebného konania, zrejme chceli dosiahnuť, aby predmetné stavebné povolenie nemohlo byť napadnuté. Rozhodnutie o mojom vylúčení zo stavebného konania som ako nezákonné napadol na krajskom súde.

V týchto súvislostiach informujem, že v predmetnej veci o vylúčení mojej osoby ako účastníka stavebného konania Krajský súd v Nitre rozhodol rozsudkom sp. zn. 11S/70/2017 zo dňa 5.12.2018, mne doručené dňa 9.1.2019 a zrušil rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, keďže práve tento ústredný orgán štátnej správy vo veci môjho vylúčenia rozhodoval v poslednom stupni. Tento rozsudok súdu je konečný a nie je možné sa voči nemu odvolať.

Súd v uvádzanom zrušujúcom rozsudku skonštatoval, že v konaní žalovaného ministerstva došlo k podstatnému porušeniu ustanovení zákona v súvislosti s postupom tohto štátneho orgánu a rovnako súd skonštatoval, že do dnešného dňa nebolo rozhodnuté o (mnou) podanom odvolaní proti stavebnému povoleniu, čím uznal, že predmetné stavebné povolenie k dnešnému dňu nemôže byť právoplatné, teda právne účinné, čoho dôsledkom je skutočnosť, že podstatná výstavba v rámci Strategického parku, týkajúca sa elektrických vedení, trafostanice, dátových rozvodov v súvislosti s Jaguar Land Rover, ani nemôže byť realizovaná.

Tento rozsudok súdu je v poradí už druhým zrušujúcim rozsudkom, kde som žalobcom, ktorý bol vydaný v rámci rôznych súdnych konaní týkajúcich sa preskúmavania zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov vydávaných v súvislosti s megainvestíciou Jaguar Land Rover. Týmto sa zjavne potvrdzuje moja argumentácia celkovej nezákonnosti výstavby Strategického parku v Nitre a automobilky Jaguar Land Rover, kde sa výrazne poškodzuje aj životné prostredie v Nitre a okolí.

Roman Cerulík

Komentáre  

+6 # Volvo 2019-01-14 11:28
Pán Cerulík, to ste teda dobrý. Málokto by uveril, že so svojou žalobou uspejete, keďže nie ste náš človek.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Michal Kovac 2019-01-15 07:06
Teraz vieme, ze vydane stavebne povolenie je neplatne... A co teraz? Zmeni sa nieco ? Zburaju JLR ?
Vysvetli mi niekto co s tohto zaveru sudu vyplyva?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Felix 2019-01-15 18:29
Vážený pán Michal Kovac, pán Roman Cerulík mal byť účastníkom stavebného konania vo veci stavebného povolenia a toto povolenie mu malo byť doručené, aby sa mohol odvolať. Keďže súd stavebné povolenie zrušil, stavebný orgán musí vydať nové stavebné povolenie a toto povolenie doručiť pánovi Cerulíkovi. Voči tomu povoleniu pán Cerulík podá odvolanie a odvolací orgán vo veci rozhodne a odvolanie pána Cerulíka zamietne. Predmetné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Po nadobudnutí právoplatnosti na žiadosť stavebníka úrad vydáva kolaudačné rozhodnutie. Pán Cerulík si určite uplatní majetkovú aj nemajetkovú ujmu za nezákonné rozhodnutie a nesprávny úradný postup podľa zákona č. 514/2003 Z. z.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # sigma 2019-01-21 01:16
Z toho vyplýva len jediné: Ten, čo by mal najviac dbať o rešpektovanie zákona, ten, čo by ho mal ako vzor dodržiavať, ten nerešpektuje nič, a stavia (proces získavania stavebného povolenia odrbal) na drzovku. Ja Vám urobím cez Vašu záhradu chodník pre ľudí na autobusovú zastávku a prinútim ďalších mafiánov (kompetentných napomáhačov na úradoch) rozhodnúť o verejnom záujme.
MH-Invest neobíde skrátka.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Mikedo 2019-01-22 14:41
Z Cerulíkovho postupu vyplýva iba to, že nespeňažil toľko, koľko si predstavoval.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # sigma 2019-01-31 10:44
Predaj mi Tvoje auto za 100Eur
Ja Ti ho už beriem, odvolaj sa na súde.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Mikedo 2019-02-08 17:50
Auto nie je nehnuteľnosť, máš zlý tromf. Ono tiež zhnije v čase kratšom, ako sa nazdáš, pôda nie!
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Volvo 2019-01-15 09:09
Predpokladám, že sa pán Cerulík dovolá svojej požiadavky z pohľadu ceny takmer vyvlastneného pozemku.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Felix 2019-01-15 18:34
Vážený pán Volvo, ak pán Cerulík štátu nepredal pozemok a nechce ho predať, štát mu ho vyvlastní!
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # cha cha cha 2019-01-15 19:38
Nechcel sa stať našim človekom, tak sa mu ponúkla najnižšia možná výkupná cena. Nevie, čo sa patrí?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Volvo 2019-01-16 14:03
Citácia: Mne vyvlastnili pozemky, následne ich vrátili a momentálne je situácia taká, že sa na ne neviem dostať, lebo sú obstavané,“ vysvetľuje Cerulík a dodáva: „Na základe rozhodnutia súdu nemôže byť stavebné rozhodnutie právoplatné, dá sa povedať, že je to niečo ako čierna stavba.“
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Felix 2019-01-17 05:12
Vážený pán Volvo, nejedná sa o čiernu stavbu podľa ust. § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona, pretože na predmetnú stavbu bolo vydané stavebné povolenie aj keď súd predmetné povolenie z procesných dôvodov zrušil. Ohľade pozemkov sa treba obrátiť na úrad, ktorý rozhodoval o vyvlastnení, aby ich vrátil vlastníkovi. V prípade neúspechu je potrebné sa obrátiť na súd.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # jožo 2019-01-27 10:18
Stavebné povolenie nebolo vydané v súlade s platnou legislatívou, teda niekto ho vydal neoprávnene.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť