Úlohou tohto blogu je konštruktívne poukázať na nedostatky nového systému zdieľania bicyklov a vyvolať diskusiu s cieľom jeho skvalitnenia. Budem veľmi rád, ak by sa niektoré návrhy podarilo zrealizovať.

Minulý týždeň spoločnosť prevádzkujúca mestskú verejnú dopravu spustila systém zdieľania bicyklov - bikesharing. Bikesharing tvorí sieť automatických staníc s bicyklami, ktoré si možno požičať na jednom stanovisku a na druhom vrátiť. Zdieľanie bicyklov má byť súčasťou systému mestskej verejnej dopravy a malo by slúžiť na obslužnosť najmä centra mesta. Princíp verejného bicykla vychádza z predpokladu, že pre časť užívateľov je východné bicykel nevlastniť, ale požičať si ho. Bicykle by mali zdieľať turisti, ktorí si chcú obhliadnuť mesto, obyvatelia z okolia, ktorí prišli za prácou, študenti alebo obyvatelia centra, ktorí nevlastnia bicykel. Dôležitými faktormi, ktoré ovplyvnia využívanie systému sú vhodnosť umiestnenia staníc a kvalita infraštruktúry, ktorou sú stanice sprístupnené. Týmto dvom faktorom sa povenujem bližšie.

Na začiatok bola vytvorená sieť siedmych staníc, ktoré sa nachádzajú na autobusovej stanici, pri internáte Mladosť, na Tr. A. Hlinku pri OC Centro, pri Chrenovskom moste, na Svätoplukovom námestí, na Župnom námestí a na vstupe do mestského parku. Pri výbere miesta sa prihliadalo na vlastníctvo pozemkov a cieľové skupiny užívateľov.

Na autobusovej stanici sa miesto pre zdieľanie bicyklov nachádza v jej zrekonštruovanej časti. Nevýhodou tohto umiestnenia je, že sieť verejných komunikácii je v súčasnosti prístupná po chodníku, po ktorom musíme tlačiť bicykel niekoľko desiatok metrov. Skráteniu pešej trasy by napríklad pomohlo umiestnenie žľabu pre bicykle na najbližšie schody. Okrem autobusovej stanice vhodnou lokalitou pre zriadenie odstavného miesta zdieľaných bicyklov je priestor pri železničnej stanici. Pokiaľ miesto nebude zriadené, ako vhodné riešenie odporúčam pri železničnej stanici osadiť informačnú tabuľu s mapou miest pre zdieľanie bicyklov resp. vyznačiť smer k najbližšiemu miestu. Inak sa návštevník mesta nemusí ani dozvedieť, že takýto systém v našom meste máme.

Nedostatky nového systému zdieľania bicyklov v Nitre a návrh na jeho skvalitnenie Nedostatky nového systému zdieľania bicyklov v Nitre a návrh na jeho skvalitnenie

Jednou z hlavných cieľových skupín projektu majú byť študenti. Pre nich sú určené najmä lokality pri internáte Mladosť a pri OC Centrom (v blízkosti sú internáty SPU a stredná škola). Logicky by však mali byť stanice umiestnené aj pri internáte pod Zoborom, na Kraskovej ulici a na Nábreží mládeže pri komunálnych službách. Tieto objekty univerzít sú excentricky situované od hlavných budov, preto študenti strávia veľa času presunmi medzi nimi. Absencia staníc na týchto miestach je veľká škoda, pretože už v súčasnosti sú niektoré objekty prepojené cyklotrasami.


Pri internáte Mladosť je stanica umiestnená na parkovisku, kde môže prísť ku kolízii s parkujúcimi vozidlami. Parkovacie miesta je vhodné zrušiť

Nedostatky nového systému zdieľania bicyklov v Nitre a návrh na jeho skvalitnenie

Zriadenie stanice na Svätoplukovom námestí je schizofrenické. Miesto sa nachádza v pešej zóne, do ktorej je po väčšinu dňa zákaz vjazdu pre cyklistov (odkaz na článok). Neviem si predstaviť ako turista, ktorý nepozná mesto, sa bude snažiť dostať na hrad, do parku alebo na námestie komplikovanou cestou cez jednosmerky alebo uličkami mesta. Alebo nebodaj si bude platiť za tlačenie bicykla po pešej zóne?

Nedostatky nového systému zdieľania bicyklov v Nitre a návrh na jeho skvalitnenie

Okrem výberu miest je dôležitá cyklistická infraštruktúra najmä sieť bezpečných cyklotrás. V Nitre sú situované cyklotrasy najmä popri rieke, pričom plnia najmä rekreačnú funkciu (menej už dopravnú). Samotné centrum mesta nie je vôbec sprístupnené cyklotrasami. V súčasnosti cyklista jazdiaci z autobusovej stanice do centra ak nechce porušovať dopravné predpisy jazdou po chodníku, musí ísť po Štefánikovej ulici - ceste I. triedy, kde bola podľa posledného sčítania dopravy nameraná intenzita cestnej premávky takmer 24.000 vozidiel/24 hodín. Skúsil som jazdu po tejto trase medzi autobusmi, kamiónmi a množstvom osobným vozidiel. S veľkou dávkou šťastia som prešiel bez ujmy. Ďalším problém vznikne pri internáte Mladosť, kde sa zvýši zaťaženie priechodu pre cyklistov na semaformi riadenej križovatke pri Univerzitnom moste. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné v krátkom čase realizovať pod mostom podjazd pre cyklistov a chodcov. Ako som už písal, nevyhnutné a logické je aj sprístupnenie pešej zóny pre cyklistov bez obmedzenia. Inak budú musieť cyklisti prechádzať po úzkych uličkách v centre mesta, kde nie sú realizované žiadne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cyklistov. K atraktívnosti a skráteniu trás by prispelo, ak by na niektorých jednosmerných uliciach bola povolená jazda cyklistov v protismere.


Nasledujúca mapka znázorňuje rôzne trasy odlíšené farebne

Červenou je aktuálny stav - trasa, ktorú musí cyklista použiť, ak nechce porušiť zákaz jazdy po pešej zóne
Zelenou je ideálny stav - v prípade, že sa povolí jazda po pešej zóne
Žltou - názorná ukážka, kadiaľ by mala viesť cyklotrasa, ak by išiel obyvateľ Chrenovej do mesta niečo vybaviť

Nedostatky nového systému zdieľania bicyklov v Nitre a návrh na jeho skvalitnenie


Pri parku je potrebné potiahnuť cyklotrasu až po miesto pre zdieľanie bicyklov

Nedostatky nového systému zdieľania bicyklov v Nitre a návrh na jeho skvalitnenie

Okrem uvedeného ma prekvapilo, že zatiaľ nie je možné požičať si cyklistickú prilbu. Bezpečnosť cyklistov by mala byť na prvom mieste. Na staniciach by som preto odporúčal dať upozornenie, že cyklisti do 15 rokov môžu používať bicykle len s cyklistickou prilbou (tak ako to ustanovuje zákon o cestnej premávke). Zároveň by som odporučil na každej stanici osadiť mapku bezpečných trás medzi jednotlivými stanicami.

Zavedenie systému zdieľania bicyklov je výrazný krok k podpore udržateľných spôsobov dopravy Po technologickej stránke vyzerá systém v pohode, ale bez kvalitnej infraštruktúry sa mi javí ako polovičaté riešenie. Zostáva nám len dúfam, že kvalitná ale ozaj kvalitná infraštruktúra pribudne v krátkom čase.


Tiež si prečítajte

V piatok v Nitre spúšťajú službu zdieľaných bicyklov, súčasťou sú inteligentné lavičky s Wi-Fi
V Nitre dnes spustili "bike sharing" - zdielanie bicyklovZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk