Po dlhšom čase prichádza dobrá správa pre dopravu v Nitre. Najzaťaženejší úsek v meste, križovatka cesty I/64 a miestnych komunikácii Štúrova a Štefánikova pri obchodnom centre Mlyny, by sa mal dočkať vylepšenia. Na ostatnom mestskom zastupiteľstve boli schválené finančné prostriedky na výstavbu druhého ľavého odbočenia v smere od Univerzitného mosta na Nové Zámky. So zvýšením počtu jazdných pruhov sa uvažovalo ešte v roku 2012. Následne Mesto Nitra dalo spracovať projektovú dokumentáciu a bolo vydané stavebné povolenie. Úprava organizácie dopravy na križovatke sa mala realizovať pred opravou mosta, tak aby v čase jeho opravy bola križovatka pripravená na zvýšenú dopravnú záťaž. Ako dobre vieme, rekonštrukcia mosta sa niekoľko rokov posúva a úprava križovatky padla do zabudnutia. Medzitým skončila platnosť stavebného povolenia, ktorú nemal kto predĺžiť. Preto som rád, že vedenie mesta oprášilo túto myšlienku a na mestskom zastupiteľstve začiatkom marca na podnet poslanca Štefana Štefeka poslanci odsúhlasili na úpravu križovatky stotisíc eur. Podľa neoficiálnych informácií sa v súčasnosti pracuje na obnovení stavebného povolenia a samotná úprava by mohla byť realizovať do konca roka.


Technické riešenie

Z údajov z roku 2008 prejde križovatkou Štefánikova – Štúrova okolo 56.000 vozidiel za 24 hodín. V smere od Univerzitného mosta sú na ceste I/64 pred križovatkou tri jazdné pruhy - združený pruh rovno+vpravo, pruh rovno a pruh vľavo. Odbočovací pruh vľavo nemá vzhľadom na vysokú intenzitu premávky dostatočnú dĺžku. Odbočujúce vozidlá tak zasahujú do priľahlého jazdného pruhu a bránia plynulému prejazdu križovatkou, čím sa obmedzuje kapacita v priamom smere na križovatke pri Mlynoch a pri Univerzitnom moste. Ľavé odbočenie na Nové Zámky nemožno predĺžiť, pretože nadväzuje na odbočovací pruh do Wilsonovho nábrežia. Preto jediným možným riešením, je realizovať mierne rozšírenie vozovky na strane OC Mlyny, skrátiť deliaci ostrovček a zriadiť druhý samostatný pruh pre ľavé odbočenie.

Križovatka Mlyny NitraZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk