Možno trochu neočakávaný materiál (aspoň pre mňa) bude predložený na rokovanie do májového zastupiteľstva v Nitre. 17. mája budú poslanci schvaľovať "Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2018 o podmienkach dočasného spoplatneného parkovania a o podmienkach regulovaného rezidentského parkovania na území mesta Nitry."

Neočakávaný preto, lebo je volebný rok a akékoľvek zásadné zmeny v parkovaní vyvolajú u verejnosti nespokojnosť. Prečo? Roky sa Mesto Nitra a polícia mlčky pozerajú na anarchiu, ktorá v parkovaní v Nitre vládne. Toleruje sa porušovanie predpisov v podstate v každej mestskej časti.

Negatívom je tiež časové hľadisko, komplexné riešenie parkovania a rezidentského parkovania je podľa mňa témou, ktorú by malo Mesto Nitra diskutovať verejne s odborníkmi, ale aj občanmi.

Prečo takýto návrh nebol v predstihu komunikovaný verejnosti? Majú poslanci prehľad o tejto téme? Veď to nie je len tak, schváliť takúto komplexnú záležitosť.

Obávam sa, že to dopadne podobne ako pri kúpalisku, štadióne... schváli sa niečo, čo nie je poriadne spracované, prerokované.

Návrh VZN o parkovaní by Michal Šimonek on ScribdZdroj: Michal Šimonek, Nitralive.sk