"Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2018 o podmienkach dočasného spoplatneného parkovania a o podmienkach regulovaného rezidentského parkovania na území mesta Nitry" dnes prerokovalo Mestské zastupiteľstvo v Nitre.

Výsledkom skoro dvojhodinovej diskusie bolo vrátenie materiálu na dopracovanie v zmysle pripomienok mestského zastupiteľstva a odporúča primátorovi zvolať pracovnú poradu poslancov a odborných zamestnancov mesta k tomuto materiálu. Materiál bude opätovne predložený do zastupiteľstva pravdepodobne 21.6.2018. Za vrátenie materiálu hlasovalo 25 poslancov.

Nie je vylúčené ani rozdelenie na 2 materiály - parkovanie a rezidentské parkovanie.


Vypočujte si zvukový záznam z diskusie poslancovNávrh VZN o parkovaní by Michal Šimonek on ScribdZdroj: Michal Šimonek, Nitralive.sk