Oprava výtlkov v meste Nitra prebieha celoročne, nižšie zverejňujem harmonogram opráv výtlkov. O oprave kanálových poklopov budem informovať v zvlášť článku, čakám na informácie z mestského úradu. Na moje otázky nereagujú, v zime som dostal odpoveď, že ich oprava prebehne po skončení zimnej údržby.

Výtlky je možné nahlásiť cez webstránku Nitrianskej investičnej

VMČ č.1 - Dolné Krškany, Horné Krškany
VMČ č.2 - Staré mesto
VMČ č.3 - Čermáň
VMČ č.4 - Klokočina
VMČ č.5 - Diely, Párovské háje, Kynek, Mlynárce
VMČ č.6 - Zobor, Dražovce
VMČ č.7 - Chrenová, Janíkovce

Harmonogram opráv výtlkov Nitra 2018Zdroj: Michal Šimonek, Nitralive.sk