O problematickej situácii v parku na Sihoti ste sa mohli u nás dočítať nedávno v článku K Biskupskému hostincu v parku jazdia autá aj napriek zákazu, dočkáme sa zmeny? Tentoraz máme pozitívnejšie správy. Píše Andrej Sitkey.

Zriadením reštauračných prevádzok v parku sa značne zvýšila premávka motorových vozidiel, ktoré na jazdu používajú komunikácie, po ktorých sa pohybujú rodičia s deťmi.

Na uvedený problém sme ešte minulý rok upozornili Mestský úrad v Nitre, kedy Pavol Peťovský podal podnet, v ktorom navrhol zmenu dopravných značiek, ktorá by zúžila okruh vozidiel, ktoré by mali povolený vjazd do parku. Navrhovaná zmena bola zamietnutá. Z uvedeného dôvodu som pred viac ako mesiacom na spoločnom rokovaní s primátorom predložil návrh, aby na vjazde bolo použité dopravné zariadenie – polery v tvare výsuvného stĺpa, ktoré fyzicky zabránia vjazdu vozidiel bez príslušného povolenia resp. bez diaľkové ovládača. Obdobné riešenie funguje niekoľko rokov na pešej zóne. Zároveň som navrhol, aby dopravnou značkou bola obmedzená rýchlosť jazdy na 20 km/h a pod dopravnú značku "Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel" bola osadená dodatková tabuľka s textom, ktorý by umožnil vjazd len zásobovaniu a vozidlám zamestnancov prevádzok, pričom vjazd by bolo časovo obmedzený.

Naša požiadavka bola 17.5.2018 prerokovaná s dopravnou políciou, ktorá predbežne súhlasila s umiestnením výsuvného stĺpika. Mestský úrad navrhol časový úsek, kedy bude dopravnou značkou povolený vjazd vozidiel, ktorý však na predmetnom rokovaní zatiaľ nebol odsúhlasený. Som rád, že sa veci pohli. Zostáva však záhadou, prečo zodpovedný pracovník predmetný problém riešil pomaly rok a začal konať až po intervencii samotného primátora.

Stanoviská - park Nitra


Park Sihoť Nitra - zákaz vjazdu Park Sihoť Nitra - zákaz vjazduZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk