Aktualizované 14. júna 2022: na ceste je natiahnutý asfalt, naznačené je vodorovné značenie.

Rekonštrukcia cesty II/562 Cabajská ulica Nitra Rekonštrukcia cesty II/562 Cabajská ulica Nitra Rekonštrukcia cesty II/562 Cabajská ulica Nitra Rekonštrukcia cesty II/562 Cabajská ulica Nitra Rekonštrukcia cesty II/562 Cabajská ulica Nitra Rekonštrukcia cesty II/562 Cabajská ulica Nitra


Nitriansky samosprávy kraj opraví v rámci stavby „Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Nitra“ cestu II/562 na Cabajskej ulici a to v úseku železničný most - obchod Tóth (km 0,000 – 1,218).

Hlavným cieľom stavby, je modernizácia komunikácie pre zvýšenie bezpečnosti a jej životnosti. Navrhované stavebné objekty riešia modernizáciu vozovky vrátane čiastočnej úpravy vo vjazdoch š.0,5m a v križovatkách š.1,0 m, modernizáciu nespevnených krajníc, modernizáciu bezpečnostných zariadení, obnovu autobusových zálivov, pripájacích a odbočovacích pruhov a doplnenie chýbajúceho dopravného značenia (vodorovného a zvislého). Hlavnou časťou modernizácie, je zrealizovanie nového krytu vozovky. Súčasťou projektu je modernizácia pôvodných prechodov pre peších. Priechody pre chodcov budú zvýraznené pomocou cestných pasívnych zapustených gombíkov. Vrámci trasy budú výškovo upravené existujúce prepadnuté poklopy UV ako aj šupátka a šachty.

Uzávierka: čiastočná uzávierka cesty II/562 – Cabajská ulica v meste Nitra, doprava bude striedavo vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Počas víkendových dní sú naplánované aj krátkodobé uzávierky križovatiek dotknutých ulíc Železničiarska, Murgašova, Šurianska, Tehelná a Dolnočermánska s vylúčením cestnej premávky a jej nasmerovaním na obchádzkové trasy.

Zhotoviteľom je COLAS Slovakia, a.s.

Rekonštrukcia cesty II/562 Cabajská ulica Nitra Rekonštrukcia cesty II/562 Cabajská ulica Nitra Rekonštrukcia cesty II/562 Cabajská ulica Nitra