Dňa 5.10.2023 boli vyhlasovaní víťazi 22. ročníka Ceny za architektúru - CE ZA AR 2023, ktorej vyhlasovateľom je Slovenská komora architektov (SKA).

Spomedzi 95 prihlásených stavieb v 6tich kategóriách bolo ďalej nominovaných 21 - ich zoznam nájdete na cezaar.tv/

Zastúpenie v súťaži z radov dodávateľov mala aj spoločnosť Alusys sídliaca v Nitre. “V rámci týchto 21 nominácií sme sa podieľali dodávateľsky na 4och stavbách”, uvádza Ing. Róbert Ostertág. Konkrétne ide o projekty RD Bohúňova, Rezidencia Valčíkova, Kancelárska budova MTS B3 Krivá, Tatra Banka Bratislava.

“Nakoniec sme mali podiel na 1 víťaznom diele v kategórii bytové domy – Rezidencia Valčíková v Prahe v spolupráci s Ing. Arch. Iľjom Skočekom, za čo patrí vďaka celému nášmu projekčnému ako aj výrobnému tímu“.
 Víťazné projekty nájdete na cezaar.tv/

Marek Turan, konateľ ALUSYS s.r.o. konštatuje, že po technickej stránke pri tejto realizácii bola náročná požiadavka architekta aby sa všetky okná rozmerovo nastavili a zmestili do rastra budúceho tehlového obkladu.

Zameranie stavby bolo realizované 3D technológiou a bolo tu nadpriemerne náročné osadenie hliníkových konštrukcií do priestoru mimo stavebné otvory. Rozmery okien sú nastavené na súčet obkladových pásov a špár a následný tehlový obklad nie je rozmerovo upravený na žiadnom podlaží ani medzi oknami. Taktiež bola splnená požiadavka architekta aby presah rámov konštrukcií pred fasádou bol konštantný. V pôdoryse má osadenie okien po obvode presný pravouhlý pôdorys. Osadenie okien je na presne určené a namerané rozmery bodov.

Takéto zameranie má naša firma zrealizované už na viacerých stavbách, hlavne tam kde sa vyžaduje presná poloha výšková a hĺbka osadenia tak, aby všetky následné inštalácie akejkoľvek fasády sedeli.

Alusys Alusys Alusys Alusys Alusys Alusys Alusys Alusys Alusys Alusys Alusys Alusys