Základná škola na Benkovej ulici v Nitre, ktorá je súčasťou siete škôl s inovatívnym spôsobom výučby pomocou tabletov a dotykových technológií „Škola na dotyk“ pokračuje v tomto type vzdelávania aj v aktuálnom školskom roku. V rámci projektu bola škola v minulom školskom roku vybavená modernými tabletmi, vzdelávacím softvérom a dotykovým displejom, čo je veľká obrazovka, ktorá v špeciálnej učebni nahradila tradičnú tabuľu.

V súčasnosti sa na škole pomocou uvedených technológií vyučuje celkovo 6 predmetov – matematika, fyzika, technika, informatika, obohatenie, nemecký jazyk. Celkovo tak do kontaktu s dotykovými technológiami prichádza na škole približne 200 žiakov.

O využívaní tabletov a interaktívnej tabule na ZŠ Benkova sme Vám priniesli rozsiahlu reportáž v roku 2014.

„Všimli sme si, že predmety, na ktorých sa používajú tablety, sú pre žiakov atraktívnejšie. Žiaci sú samostatnejší a aktívnejší pri vyhľadávaní informácií,“ hovorí riaditeľka školy Mgr. Aneta Galová. Tým, že tablet je vlastne spojenie fotoaparátu, kamery, mikrofónu a poznámkového bloku, ich pripojením na internet sa dajú využiť pri zaznamenávaní, úprave a tvorbe školských projektov.

„Ďalšou výhodou tabletu je jeho prenosnosť. Rozvíja kreativitu žiakov, je možné pomocou tabletu vytvárať myšlienkové mapy, čím prezentácia nadobúda ďalší rozmer. Využívame cloudové služby na ukladanie, prenos, použitie prezentácií, dokumentov, pracovných listov, elektronických učebníc, testov,“ vysvetľuje praktické využitie tabletov učiteľ Mgr. Róbert Harmata.

Aj samotní žiaci si tablety veľmi pochvaľujú. „Tablet nám slúži na prácu na projektoch a je možne sa s ním hrať aj logické hry,“ hovorí štvrtáčka Alexandra Tomšíková. „Tablet používame aj na tabletovom krúžku, kde spracovávame fotografie a videá pomocou foto a video editoru,“ vymenúva ďalšie plusy tabletov jej spolužiak Christian Bori. Fakt, že tabletový krúžok je pre žiakov tejto školy atraktívny je vidieť aj na počte žiakov, ktorí majú oň majú záujem. Vzhľadom na obmedzený počet tabletov škola nedokáže ani všetkých záujemcov uspokojiť.

Na projekte ŠKOLA NA DOTYK participuje okrem uvedenej nitrianskej základnej školy aj ďalších 9 škôl z celého Slovenska - v Bratislave, Šamoríne, Bošanoch, Púchove, Banskej Bystrici, Detve, Trstenej, Poprade a Sabinove. Onedlho k nim pribudnú ďalšie dve – základná škola Andreja Kmeťa z Levíc a košické gymnázium svätého Tomáša Akvinského na Zbrojničnej ulici.

Každá škola v rámci projektu vytvára video blogy a didaktické materiály, ktoré sprístupňujú na internete a sú tak k dispozícii pre ostatné školy. Všetky materiály sú dostupné na stránke projektu: www.skolanadotyk.sk


Fotogaléria
Zdroj: Nitralive.sk, mk