Tablety a dotykový displej využívajú žiaci v špeciálnej učebni

Základná škola Benkova v Nitre možno na prvý pohľad vyzerá ako každá iná škola v Nitre, pedagógovia a žiaci však pri výučbe používajú najmodernejšiu techniku. Škola sa zapojila do projektu „Škola na dotyk“ a bola jednou z desiatich, ktoré na Slovensku získali modernú učebňu. Súčasťou učebne je interaktívny displej, notebook a tablety. Ako nás informovala pani zástupkyňa Mgr. Mária Bernáthová, pre žiakov je k dispozícii 16 tabletov, pre vyučujúcich ďalších 6.

Aktuálne využíva tento moderný spôsob výučby 170 nadaných žiakov, pričom každý má pridelený tablet, ktorý používa na hodinách. Interaktívna učebňa ponúka veľa možností využitia pre všetky predmety, momentálne sa používa na fyzike, matematike, informatike a predmete s názvom obohatenie. Názorné ukážky výučby pomocou tabletov a interaktívnej dotykovej tabule nám predviedol Mgr. Róbert Harmata, ktorý na škole vyučuje predmety fyzika, technika a informatika.

Projekt oficiálne odštartoval 2. novembra 2013 a potrvá do 30. júla 2014. Po jeho skončení technika zostáva v škole. Projekt zastrešuje nezisková organizácia Edulab a spoločnosť Samsung. Škola každý mesiac odovzdáva metodické materiály, v ktorých dokladuje využitie poskytnutej techniky – ide o kreatívne dielne, videoblogy, vzdelávacie materiály a videoprojekty.

Do projektu sa mohli prihlásiť školy z celého Slovenska, z nich bolo vybratých 10, ktoré dostali spolu 300 tabletov a 10 dotykových displejov/tabúľ.

Webstránka školy: www.zsbenkova.sk

Informácie o vybavení učebne

Dotykový displej / tabuľa Samsung o rozmere 65“
24 tabletov Samsung Galaxy Note 10.1 + dotykové pero
Notebook Samsung
Odkladacie skrinky pre tablety s nabíjaním

V tabletoch je predinštalovaná aplikácia Škola na dotyk, ktorá je dostupná v obchode Google Play pre zariadenia s operačným systémom Android a obsahuje zoznam aplikácií, ktoré je možné si stiahnuť z obchodu. Ide o aplikácie pre nasledovné predmety:

  • Matematika
  • Biológia
  • Chémia
  • Fyzika
  • Slovenský jazyk
  • Dejepis
  • Výchova umením
  • Správa triedy
  • Tvorba hier a testov


Mgr. Róbert Harmata predvádza tablet, ktorý sa používa pri výučbe

Škola na dotyk ZŠ Benkova Nitra


Zástupkyňa Mgr. Mária Bernáthová pri názornej ukážke techniky

Škola na dotyk ZŠ Benkova Nitra


Žiačka pracuje s dotykovou tabuľou

Škola na dotyk ZŠ Benkova NitraFotogaléria


Video - rozhovor so žiakmiVideo - ukážky používania techniky v učebni
Zdroj: Nitralive.sk