Mestské zastupiteľstvo v Nitre dnes na 18. zasadnutí odsúhlasilo návrh na rozpočtové opatrenia na rok 2016 a schválilo tak úver vo výške 2 950 000€ na financovanie nasledujúcich investičných akcií.


Investičné akcie

MK= miestna komunikácia

Kanalizácia Dolné Krškany - dobudovanie kanalizačných odbočení
Telocvičňa ZŠ Tulipánova
Parkovisko Bizetova 25-35
Parkovisko oproti objektom Mikovíniho č.2-4
Parkovisko Braneckého 1-3-5, prístupová cesta
Parkovisko 8. mája 25-31
Parkovisko Štefánikova 116-118
Parkovisko Škultétyho č.32
Parkovisko Nedbalova 8
Parkovisko Bizetova 8-12 a 14-18
Rozšírenie vodovodu cintorín Mlynárce
Rozšírenie vodovodu cintorín Kynek
Chodník Potočná
Parkovisko ul. Partizánska
Parkovisko Murániho - rozšírenie
Nový Chrenovský cintorín - oplotenie
Parkovisko Lesná 1,2
Parkovisko Lomnická 14
Parkovisko Ždiarska 9,11
Parkovisko Nábrežie mládeže 53-59
Výbočiská pre MHD Dlhá - Slamkova
Nový Chrenovský cintorín
Chodník Wilermova od Budayho po Matušincovu
Parkovisko Ľ.Okánika 4 - rozšírenie
Parkovisko ul. Kozmonautov
Chodník Nábrežie mládeže 61-65
Autobusové prístrešky MHD - MČ Chrenová, Janíkovce


Obnova komunikácií a spevnených plôch

Rekonštrukcia spevnených plôch pri kine Lipa
MK Červeňova od Dolnočermánskej po Hattalovu ul.
MK Pri Mlyne
Vikárska - súvislá oprava 34,35,36,37,38
MK Bellova
Výbočiská na Hviezdoslavovej ulici
MK Wilsonovo nábrežie I. etapa
Chodník Dunajská, debarierizácia a nájazd
Chodník Tr.A.Hlinku od Lomnickej po Bytový dom Olympia
Parkovacie plochy Ľ.Okánika 14
Chodník Ďumbierska 11-23


Rekonštrukcie a modernizácie

Rekonštrukcia KD Kynek
Rolfesova baňa – sanácia

Autobusové prístrešky MAD– MČ Chrenová, Janíkovce


Opravy komunikácií

Chodníky Mestský cintorín
Chodník Mojzesova (od Spojovacej po Hodžovu)
Chodník Kmeťova - otočka Jedlíkova
Chodník Škultétyho č.4 po Dolnočermánsku
Chodník Partizánska č.57
Chodník Petzwalova ulica
Chodník Beethovenova 14
Chodník Golianova 50-54
Chodník Bizetova 8-12
Chodník Jurkovičova 16-26
Chodník Popradská ulica
Chodník Zvolenská párne čísla
Chodník Na Hôrke 1-13
MK pri Červenom kríži
MK Šumavská ulica
MK J. Mrvu
Oprava umelého trávnika ZŠ Fatranská
Chodník Novozámocká ulica
MK Zlievarenská
MK Biovetská za železničným priecestím
MK Chmelova dolina I. etapa
Cintorín Cabajská cesta


Projektová dokumentácia

Chodník Potočná
Chodník Nová Osada
Chodník od Prameňa po Lukov Dvor
MK Bellova


Nové stavby

Kanalizácia Dolné Krškany - dobudovanie kanalizačných odbočení - presun
Telocvičňa ZŠ Tulipánova - presun
Parkovisko Bizetova 25-35
Parkovisko oproti objektom Mikovíniho č.2-4
Rekonštrukcia spevnených plôch pri kine Lipa - presunZdroj: Nitralive.sk