26. októbra 2016 sme informovali o ANKETE, ktorú zverejnilo Mesto Nitra na svojej webovej stránke. Anketa mala názov "Anketa regulácie parkovania v obytných súboroch mesta Nitry". Riešila hlavne otázku spoplatnenia parkovania. Týkala sa mestských častí Klokočina, Diely, Čermáň a Chrenová.

Tento prieskum bol vyhodnotený na základe výsledkov a v spolupráci s pracovnou komisiou s tým, že v rámci parkovania plánuje mesto uprednostniť občanov s trvalým pobytom v týchto obytných súboroch.

Percentuálne vyjadrenie zapojených respondentov, ktorí sú, resp. nie sú ochotní platiť reguláciu parkovania:

Čermáň (áno 30,9% - nie 69.1%)
Diely (áno 34,5% - nie 65,5%)
Chrenová (áno 25,6% - nie 74,4%)
Klokočina (áno 31% - nie 69 %)

Z prieskumu tiež vyplýva, že suma, za ktorú sú ochotní občania najviac platiť je - do 10 eur (91 občanov), do 30 eur (164 občanov) a do 50 eur (107 občanov). Na túto otázku odpovedali len respondenti, ktorí sa vyslovili v predchádzajúcej otázke, že sú ochotní platiť za reguláciu parkovania. O ďalšom postupe ohľadne regulácie parkovania na sídliskách rozhodne mestské zastupiteľstvo.

Podľa môjho názoru anketa dopadla podľa očakávaní - občania nie sú ochotní platiť za parkovanie, ale ten kto by zaplatil je naopak ochotný zaplatiť viac ako 10 euro. Otázkou však zostáva, či je správne od daňových poplatníkov pýtať za parkovanie peniaze. Rezidenčné karty by malo mesto poskytnúť za symoblickú sumu a jasne stanoviť pravidlá. Uprednostniť občanov s trvalým pobytom a v prvom rade vytvoriť a vyznačiť existujúce parkovacie miesta.

V Nitre prevláda parkovacia anarchia, na platených parkoviskách striehnu príslušníci mestskej polície, na chodníkoch sa však veselo parkuje, na Klokočine sa porušovanie zákona prehliada. Ľudia si zvykli, že takéto parkovanie nie je postihované.

Roky utekajú a riešenie parkovania v Nitre je stále v nedohľadne. Naozaj je to taký problém? ktorý by sme nevedeli vyriešiť v dohľadnej dobe? Riešenie tak zrejme padne až na plecia nového zastupiteľstva o 2 roky.Zdroj: Nitralive.sk, Mesto Nitra