Výnimočný/núdzový stav od 25.11.2021 od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúceho dňa do odvolania, najneskôr do 9. decembra 2021.

::: COVID automat sa vypína :::

Nevzťahuje sa na:

Zákaz zhromaždení nad 6 osôb

Maloobchodné predajne, maloobchodné prevádzky a iné zariadenia, na cestu do ktorých sa v rozsahu nevyhnutnom na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb, udeľuje výnimka zo zákazu vychádzania podľa bodu C.1, bodu 3, uznesenia vlády sú:


Hromadné podujatia, na ktoré sa udeľuje výnimka zo zákazu vychádzania podľa bodu C.1, bodu 4, uznesenia vlády sú:


Zdroj: Nitralive.sk, UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 695 z 24. novembra 2021