Rubrika Čierna skrinka: po silnejšom daždi zaplaví voda zastávku MHD

Cestujete nitrianskou MHD? Ak chodievate zo zastávky SPŠ Potravinárska, alebo tam stojí Váš spoj, určite ste si už všimli množstvo dažďovej vody, ktorá nemá kam odtiecť. Prichádzajúce autobusy špliechajú vodu nielen na zastávku ale aj za ňu. Tento problém je tu už roky a nikto to nerieši. Problémom je kanál, ktorý je až za zastávkou a "v kopci", takže voda neodteká. Cesta sa rekonštruovala pri výstavbe Centro Nitra a práce boli doslova odfláknuté. Voda často stojí aj na priechodoch pre chodcov. Cesta I. triedy č. 64 – Tr. A. Hlinku patrí pod krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a správcom je Slovenská správa ciest.

S týmto problémom sme sa obrátili na mesto už niekoľko krát (v tom čase nám nebolo zrejmé, kto je správcom cesty). Naposledy sme dostali odpoveď od vedúceho oddelenia výstavby a rozvoja v Nitre, ktorý nám odpovedal, že cesta nie je v správe mesta. Po upozornení, že mesto by malo takéto veci posúvať na príslušný orgán sme dostali sľúbenú nápravu. Taktiež sme zaslali sťažnosť na Slovenskú správu ciest. Do dnešného dňa sa nič riešiť nezačalo - uplynuli 2 roky a 7 mesiacov.

Rovnaký problém sa vyskytuje aj na ulici ČSA, ktorá bola zrekonštruovaná po výstavbe Mlynov. Na zákrute pri bývalej poliklinike (teraz FF UKF) sa zhromažďuje množstvo vody. V tomto prípade by malo mesto reklamovať práce u zhotoviteľa stavby.

Rozhodli sme sa touto cestou poukázať na problém, ktorý nikto nerieši. Bez upozornenia a následnej medializácie sa v Nitre asi nič nepohne. Chodia zodpovedné osoby vôbec autobusom/peši, alebo sa len vozia s klapkami na očiach?

Súbežne s publikovaním tohto článku zasielame email na príslušné miesta, odpoveď uverejníme v tomto článku.


Voda stojaca na zastávke SPŠ potravinárska

Voda na ceste Nitra


Voda sa zhromažduje aj na priechodoch pre chodcov v okolí Centro Nitra

Voda na ceste Nitra


Mláka pri FF UKF na ulici ČSA

Voda na ceste Nitra

Video


MapaZdroj: Nitralive.sk, youtube.com - užívateľ TheSupersasho