26. februára sme Vás informovali o poškodenom kopci na Kalvárii, ktorý zničili terénne vozidlá počas natáčania filmu "Únos".

O vyjadrenie sme požiadali Mestskú políciu v Nitre nakoľko poškodenie je výrazné.

"Kopec poškodili vozidlá produkčnej spoločnosti JBM Film pri natáčaní záberov v spomínanej lokalite. Toto bolo uskutočnené so súhlasom predstaviteľov cirkvi, nakoľko pozemok je ich vlastníctvom. Predmetom ich dohody bolo aj uvedenie poškodenia do pôvodného stavu," informoval nás náčelník MsP Nitra Mgr. Erik Duchoň.

Kalvária Nitra - poškodený kopecZdroj: Nitralive.sk