Cirkev vlastní v bývalých vojenských kasárňach pod Zoborom väčšinu pozemkov. Nedávno dali vyrúbať niekoľko stromov. Ako uviedol portál sme.sk, mesto dalo povolenie na výrub 25 stromov a drevín. Pozemky však patria cirkvi, môže s nimi nakladať ako uzná za vhodné, musí to byť však v súlade s územným plánom. Areál bývalých kasární má byť určený na oddych, kultúru, šport. Osud areálu určí urbanistická štúdia, ktorú dáva spracovať mesto.

Ostáva dúfať, že v kasárňach nevyrastie ďalší supermarket.

Zdroj: Nitralive.sk