Blog o doprave s Andrejom Sitkeyom

Máte otázky k téme doprava? Píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

(Odpovede na otázky uverejníme každý týždeň spolu s novým článkom.)

V minulom príspevku som písal o dôvodoch prečo by mal byť „severný“ obchvat Nitry bez povinnosti platiť úhradu za používanie rýchlostnej cesty. Nakoniec zvíťazil zdravý rozum a minister dopravy rozhodol, že obchvat nebude spoplatnený. Zároveň uviedol, že zmena dopravného značenia bude vykonaná v krátkom čase. Stalo sa tak 19. marca 2011. Napriek tomuto prísľubu sa chcem bližšie pozrieť na vyznačenie obchvatu dopravným značkami.

Určité pochybnosti vyvoláva u vodičov vyznačenie rýchlostnej cesty v smere od Nitry na Bratislavu. Tesne za križovatkou s Drážovskou je rýchlostná cesta vyznačená dopravnou značkou IP 22a „Rýchlostná cesta“, ktorá je doplnená dopravnou značkou II 22b „Koniec úhrady diaľničnou známkou“. Táto kombinácia dopravných značiek vyznačuje úsek, kde nie je potrebné mať diaľničnú známku. O niekoľko metrov ďalej pred čerpacou stanicou Slovnaft je umiestnená dopravná značka IP 22a s vyznačením vzdialenosti 200 m, za ktorou je na úrovni výjazdu na Topoľčany osadená dopravná značka IP 22a, ktorá vyznačuje spoplatnený úsek rýchlostnej cesty. Mnohí sa ma pýtali, či nemala byť pod týmito dopravnými značkami umiestená dopravná značka II 22a „Úhrada diaľničnou známkou“. Značenie v tomto prípade je v poriadku, pretože v zmysle vyhlášky MDPaT SR č. 547/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle „Úseky rýchlostných ciest, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady, sa označujú dopravnými značkami „Rýchlostná cesta“ (IP 22a) a „Koniec rýchlostnej cesty“ (IP 22b)“.

Severný obchvat Nitry - značka IP 22a a II 22b

Iná situácia je na vjazdoch na rýchlostnú cestu. Na križovatke s cestou II/513 v smere od Hlohovca a od Kyneku chýba dopravné značenie upozorňujúce vodičov na skutočnosť, že v smere na Topoľčany resp. Bratislavu vchádzajú na rýchlostnú cestu. Podobná situácia je na križovatke s cestou I/64, kde vodič idúci od Topoľčian nie je informovaný, že v smere na Nitru vchádza na rýchlostnú cestu. Čerešničkou na torte je situácia na križovatke rýchlostnej cesty s miestnou komunikáciou Nábrežie za hydrocentrálou. Na miestnej komunikácii chýbajú dopravnú značky IP 22a resp. IP 22b, ktoré by označovali koniec alebo začiatok rýchlostnej cesty.

Severný obchvat Nitry - vjazd od Topoľčian Severný obchvat Nitry - vjazd od Hlohovca Severný obchvat Nitry - vjazd od hydrocentráli

Prečo píšem o týchto nedostatkoch? V zmysle § 35 až 37 zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke
- rýchlostnú môžu používať len vodiči motorových vozidiel; iným účastníkom cestnej premávky je používanie diaľnice zakázané
- na rýchlostnej ceste smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 80 km/.h.
- v úseku rýchlostnej cesty prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 65 km/h
- vodičovi motorového vozidla je na rýchlostnej ceste zakázané
a) zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia, keď vozidlo musí stáť na krajnici, a ak to nie je možné, na vozovke, pričom také vozidlo musí vodič vždy označiť ako prekážku cestnej premávky
b) otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený

Na záver možno k práci ministerský úradníkov pri posune úseku rýchlostnej cesty a jej spoplatnení dodať „Práca chvatná, málo platná“ alebo „Dva krát meraj a raz rež“.

Dopravné značky vyskytujúce sa na obchvate