Blog o doprave s Andrejom Sitkeyom

Máte otázky k téme doprava? Píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

(Odpovede na otázky uverejníme každý týždeň spolu s novým článkom.)

Pred dvoma týždňami som písal, že vo svojich príspevkoch postupne predstavím niektoré z mojich návrhov na zlepšenie dopravnej situácie v meste Nitra. Ako prvému som sa venoval predĺženiu ľavého odbočenia na Wilsonovom nábreží. V druhej časti sa bude venovať zriadeniu samostatného pruhu pre pravé odbočenie na miestnej komunikácii Slančíkovej pred križovatkou s cestou I/64 – Tr. A. Hlinku v Nitre.

V súčasnosti sú na Slančíkovej pred križovatkou s Tr. A. Hlinku dva jazdné pruhy, z toho jeden slúži pre odbočenie vľavo a druhý pre jazdu priamo a vpravo. Premávka je riadená cestnou svetelnou signalizáciou s plným signálmi. Šírkové parametre odbočovacieho pruhu pre smer priamo a vpravo sú také, že umožňujú státie dvoch vozidiel vedľa seba, čo je v rozpore so zákonom o cestnej premávke resp. s príslušnou technickou normou. Na základe uvedených skutočností a z dôvodu predpokladaného zvýšenia intenzity dopravy na Slančíkovej po spustení Chrenovského mosta je potrebné na miestnej komunikácii Slančíkovej pridať jeden jazdný pruh. Po tejto úprave bude mať každý smer samostatný jazdný pruh. Okrem uvedeného je nevyhnutné predĺženie ľavého odbočenia v smere na Banskú Bystricu. Zároveň z dôvodu zvýšeného pohybu detí v blízkosti školy je potrebné zriadiť bezpečnostný ostrovček, ktorý umožní bezpečný pohyb chodov naprieč komunikáciou. Bezpečnostný ostrovček bude doplnený zábradlím, ktoré usmernení chodcov na priľahlé priechody a zabráni prechádzaniu chodcov mimo nich.

V rámci stavebných úprav je potrebné realizovať:

- rozšírenie vozovky na úkor priľahlej cestnej zelene.
- prekládka návestidla cestnej svetelnej signalizácie.
- prekládka dvoch stĺpov verejného osvetlenia.
- zriadenie bezpečnostného ostrovčeka a zábradlia.

Navrhovaným riešením dosiahneme zvýšenie počtu jazdných pruhov pred križovatkou, predĺženie pruhu pre odbočenie vľavo a zvýšenie bezpečnosti chodcov v blízkosti školského zariadenia.

Navrhované zmeny na ulici Slančíkovej - nákres v PDF

Zmeny na Slančikovej ulici v Nitre nákres malý

Fotogaléria

Zdroj: autor Andrej Sitkey, fotografie Nitralive.sk