Futbalový zápas bol predčasne ukončený v 31. minúte. Dôvodom bolo správanie sa fanúšikov Trnavy, ktorí hádzali na hraciu plochu svetlice. Zápas bol prerušený aj v 13. minúte na čo boli následne fanúšikovia vykázaní zo štadióna. Výzvu ignorovali a tak sa nečakane v zápase pokračovalo. Podmienkou bolo, že už nesmú hádzať svetlice, ináč bude zápas ukončený. Po 3. svetlici rozhodca ukončil stretnutie.
Správanie fanúšikov Trnavy nepatrí na štadióny. Neprišli sa pozrieť na futbal, ale provokovať a ukazovať sa v televízii. Zápas vysielala STV a daňových poplatníkov to stálo nemalé finančné prostriedky. Po stretnutí vládla napätá atmosféra pri odchode Trnavčanov zo štadióna.


Väčšina fanúšikov odišla cez most pod Zobor, kde mali odparkované autá. Malá skupinka bola odprevadená za sprievodu polície na železničnú stanicu.

 

 


Fotogaléria