Mesto Nitra na svojom štvrtkovom rokovaní rozhodlo podporiť hokejový klub HK Nitra sumou 147 tisíc eur. Podľa primátora je hokej v našom meste vrcholovým športom číslo jedna a preto má pri financovaní prednostné miesto.

"Moje stanovisko je jednoznačné – hokej je medzi profesionálnymi športmi v Nitre na prvom mieste a tak by sme k nemu mali aj pristupovať. Chcem však zdôrazniť, že samotná vrcholová športová činnosť je jedna vec. Rovnako dôležitá je aj výchova mládeže, zodpovedný prístup klubu k dianiu v meste a jeho prínos do miestnych komunít. Klub chceme ešte výraznejšie zapojiť do života mesta aj mimo jeho športovej činnosti," hovorí primátor mesta Marek Hattas.

Suma, ktorou mesto klubu prispeje bude rozdelená na športovú činnosť HK Nitra vo výške 7 tisíc eur a 140.000 eur určených na pokrytie nákladov spojených so zabezpečením chodu zimného štadióna a vedľajšej ľadovej plochy. Pridelené peniaze bude mesto vyplácať postupne a to v dvanástich mesačných splátkach.

"Som veľmi rád, že sa nám po intenzívnych rokovaniach podarilo nastaviť model financovania HK Nitra, ktorý je transparentný, jasný a zrozumiteľný každému. Jeho základom je pomoc pri financovaní samotného chodu zimného štadiónu a vedľajšej ľadovej plochy. Energie a prevádzku štadiónov vo všetkých mestách, kde sa hrá vyššia hokejová súťaž, zabezpečuje samospráva. Okrem toho sme schválili aj 30 000 eur na podporu hokejovej mládeže." vysvetľuje viceprimátor Daniel Balko.

Mesto Nitra tento rok prostredníctvom priamych aj nepriamych príspevkov podporí hokejový klub sumou vyššou ako 440 tisíc eur.Zdroj: Mesto Nitra