Ponitrianske múzeum

ako zariadenie vlastivedného typu realizuje svoju zbierkotvornú činnosť v nitrianskom regióne v oblasti botaniky, zoológie, archeológie, histórie, etnografie a numizmatiky.
Prvými zberateľmi muzeálií a zakladateľmi múzea v Nitre boli profesori a študenti piaristického gymnázia. Svoju zbierku pod názvom Zbierka starožitností nitrianskej župy r.k. vyššieho gymnázia sprístupnili verejnosti v máji 1878. Zbierka sa stala základom pre vznik Župného múzea Nitrianskej župy v Nitre, ktoré založili v roku 1896 a v roku 1900 slávnostne otvorili. V priestoroch piaristov zostalo aj v ďalších rokoch. Od roku 1951 do roku 1962 bolo zrušené, pričom po obnovení činnosti sídlilo v budove Veľkého seminára. V roku 1990 sa odsťahovalo do mestskej radnice.
Sídlom múzea je novorenesančná budova, ktorá bola postavená v roku 1880 ako radnica podľa projektu nitrianskeho staviteľa Jána Lyku (budova je kultúrnou pamiatkou).

Kontakt:

Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra

Tel./Phone: +421 37 651 00 00, +421 37 651 42 53

Fax: +421 37 653 57 34

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Otváracie hodiny:

Ut-Pi   9.00 - 11.30, 12.00 - 17.00
So-Ne 10.00 - 17.00

Slovenské poľnohospodárske múzeum

Kontakt:

Dlhá 94, 949 01 Nitra
Tel./Phone: +421 37 657 25 53-4, +421 37 652 33 59
Fax: +421 37 733 34 79
Mobil: +421 911 40 40 01
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Www: www.agrokomplex.sk

Otváracie hodiny:

november-marec / len vopred nahlásené skupiny v počte nad 20 návštevníkov

apríl-október / Ut-So/Tu-Sa 9.00 - 16.00, Ne/Su 10.00 - 16.00

Založiť Slovenské poľnohospodárske múzeum ako stánok roľníckej kultúry vyplynulo z rozhodnutia Zemědelskej rady pre Slovensko dňa 23.10.1922. Jej predsedníctvo prevzalo úlohu prípravného výboru a začalo získavať exponáty pre plánované expozície. V roku 1924 započalo s výstavbou účelovej budovy v Bratislave na Vajanského nábreží. V nej je dnes Slovenské národné múzeum. Výstavba bola dokončená v roku 1928. Na dvoch poschodiach bolo 3000 m2 expozičnej plochy, tri výstavné priestory pre príležitostné výstavy, hala na slávnostné príležitosti, pracovne laboratóriá, prednáškové a demonštračné priestory a depozitáre.

Muzeálny expozíciám dali základ exponáty, ktoré boli vystavené ešte v stavebne nedokončenej budove v dňoch 21.8.-12.9.1927 na "Výstave slovenských žúp". Zbierkový fond múzea vytvárali poľnohospodárske školy a spoločnosti. Štátne výskumné ústavy zemědelské, Zemědelská rada a závody, vyhotovovali pre expozície preparáty, modely, vzorky diorámy, ktoré dokumentovali súčasné poľnohospodárstvo. Moderne riešené expozície boli za účasti najvyšších predstaviteľov verejného a politického života 4. mája 1936 verejnosti slávnostne otvorené. Priebeh otvorenia bol zároveň prvou naživo vysielanou reláciou v rozhlase.

Návrh rady Zväzu Slovenských múzeí v roku 1954 vytvoriť z poľnohospodárskeho oddelenia Slovenského múzea nové Slovenské poľnohospodárske múzeum zostal iba návrhom. Krajské nitrianske múzeum vo februári 1959 vytvorilo osobitné poľnohospodárske múzeum oddelenie a umiestnilo ho do Nitry. Vtom čase už sídli v Nitre Vysoká škola poľnohospodárska, Stredná poľnohospodárska škola, pripravovalo sa presťahovanie Výskumného ústavu živočíšnej výroby, bolo tu niekoľko významných poľnohospodárskych podnikov a existovali už myšlienky o založení Stálej československej poľnohospodárskej výstavy. V tomto prostredí a atmosfére činnosť oddelenia nepostačovala, vynútila si obnovenie múzea.

Po doporučení Povereníctvom poľnohospodárstva zvláštnym dekrétom 1.1.1960 tak učinilo Povereníctvo školstva. Mladé múzeum od toho času podstúpilo päť delimitácií. Po poslednej, od 1.1.1978, je súčasťou Agrokomplexu Výstavníctva. Nové podmienky rozvoja spoločnosti a poľnohospodárstva profilovali jeho činnosť v prvom rade do roviny dokumentačného centra takmer osemtisícročnej agrikultúry na našom území, následne do rovín náučného a spoločenského využitia tohoto kultúrneho dedičstva.

Vzácnym unikátom je prevádzkovanie úzkokoľajnej parnej poľnej železnice. Táto železnica bola prevezená z okolia Želiezoviec, kde sa nachádzali koľajnice z rokov 1881 až 1908. Dnes prevádzkuje Nitrianska poľná železnica tri parné rušne, najstarší U 35 901 z roku 1918, a jeden dieselelektrický rušeň. Pre osobnú prepravu slúžia štyri vyhliadkové vozne.

Skanzen – objekty:

Pekáreň (Veľký Biel, 20.st.), Škola 1861 (Divín, 19. st.), Čistička osív (Rimavská Seč, 20.st.), Lisovňa oleja - strojová (Soľ, 20. st.), Lisovňa oleja - klasická-ladová (Žirany 18. st.), Voštinársky záboj (Budikovany, 19. st.), Valcový mlyn (Cakov, 20. st.), Kamenný mlyn (Franková, 19. st.), Stupa na konope - valcová(Rimavská Seč, 20. st.), Stupa na konope - kladivová (Boliarov, 20. st.), Valcha (Liptovský Ondrej 19. st.), Vinohradnícky hajloch (Hontianske Nemce, 19. st.), Včelíny (14 objektov z celého Slovenska, 19.-20. st.), Parná železnica (veľkostatok Želiezovce, 19. st.), Senníky (severné Slovensko, 19. st.), Pálenica (Moravské Lieskové, 20.st.), Salaš (Spišská Belá, 19. st.), Zimná maštaľ (Vyšná Boca, 19. st.)

Expozície:

Poľnohospodárstvo od najstarších čias po stredovek
Poľnohospodárske motívy v umení
Príprava a spracovanie pôdy
Doprava na vidieku
Sejba a zber poľnohospodárskych plodín
Mlatba
Hnacie agregáty, traktory, geple, turbíny, motory
Poľnohospodárske letectvo
Ochrana roľníckej usadlosti proti požiarom
Vývoj potravinárskeho priemyslu:

- vinohradníctvo a vinárstvo
- pivovarníctvo
- liehovarníctvo
- cukrovarníctvo
- konzervárenstvo
- mlynárstvo
- pekárstvo
- olejárstvo
- mäsiarstvo
- mliekárstvo

Remeslá:

- spracovanie ľanu, konope, modrotlač
- debnárstvo, kolárstvo
- kováčstvo
- garbiarstvo

Služby návštevníkom
Mimoriadne jazdy vlakom s parným rušňom
Mimoriadne jazdy vlakom s motorovým rušňom
Jazda traktorbusom
Zácvik adeptov na rušňovodičov parných lokomotív
Reštaurovania obrazov, sôch, plastík, rámov a pod.
Štúdium odbornej lit. (42000 kniž. jednotiek)

Ukážky remesiel a techniky

Celoročne:
Ukážky prác stabilných motorov a historických traktorov
Ukážky práce parnej lokomobily UMRATH z r. 1894
Ukážky čistenia a triedenia obilia (vejačka, rešeto, fukár, rajtar, odstredivý triedič, trier)
Ukážky výroby povriesel
Ukážky lisovania oleja v kladovej lisovni z 18. storočia a hydraulickej zo začiatku 20. storoč.
Ukážky práce drviča konopného vlákna z konca 19. storoč.
Ukážky funkčného mlyna

Sezónne:
Ukážky mlátenia obilia cepami, cepákom, ručnou a motorovou mláťačkou
Ukážky mlátenia gepľovou mláťačkou
Spracovanie hrozna a výroba vína
Ukážky historickej žatvy
Ukážky vyučovania v historickej škole
Ukážky ľudových remesiel

Ostatné ponuky:
Ohnisko na opekanie
Posedenie pri kotlíkovom guláši
Ochutnávka ľudových jedál
Degustácia vína v hajlochu s možnosťou občerstvenia
Ochutnávka pálenky v pálenici
Usporiadanie detských hier a súťaží v areáli skanzenu
Usporiadanie stretnutí a búrz veteránov dopravnej techniky, letectva, modelárov a pod.
Rybačka, streľba lukom a kušou, vrh sekerou a tesákom, výroba dlabanej loďky a ukážky života v ranostredovekej usadlosti

MISIJNÉ MÚZEUM

Nitra - Kalvária
Tel. 037 7722183

objednať do múzea sa môžete na tel.č. 7769429, otvorené na požiadanie

DIECÉZNE MÚZEUM


Hradné nám. 1
tel. 037 7721747

otvorené utorok - nedeľa od 10,00 do 17,00 h