NITRA 6.februára 2008 - Dnes o 16:00 sa vo veľkej zasadačke konala verejná prezentácia projektu budúcej novej štvrti mesta s názvom Párovské lúky.


Prezentáciu viedla a na otázky odpovedala pani Ing. arch. Eva Ligačová, projekt predstavil pán Ing. arch. Vladimír Jarabica a do diskusie sa zapojil aj hlavný architekt Nitry pán Ing. arch. Stanislav Babčan. Za zmienku určite stojí napísať, že ako jediný poslanec sa na prezentácii zúčastnil pán Ing. Miloš Dovičovič.

Vymedzenie územia: jedná sa o územie o rozlohe 400 ha, zo severu je ohraničené existujúcim severným obchvatom mesta a z juhu riekou Nitra. V minulosti bolo využívané na poľnohospodárske a vodohospodárske účeli. Nachádza sa tu približne 20 vodných zdrojov. Projekt počíta so zrušením viacerých, ale aj s ponechaním a využitím tých zvyšných.

O projekte: Projektová štúdia Párovské lúky bola financovaná zo zdrojov EÚ. Definuje využitie priestoru medzi riekou Nitra a severným obchvatom. "Hovoríme v nej o funkčných celkoch, o funkčnom využití územných celkov, nie o konkrétnych stavbách alebo budovách", vysvetloval pán arch. Babčan. Viackrát zdôrazňoval, že sa jedná o štúdiu a že výstavba takéhoto projektu potrvá pár 10 rokov- nepostaví sa to naraz celé. Pôjde o jednotlivých investorov, ktorí budú podľa schváleného projektu stavať novú časť mesta. Projekt bol vyhotovený v 2 variantách- variante A a B. Tieto varianty sa od seba líšia len veľmi málo. Rozdiel je len v dopravných koridoroch a podlažnosti budov. Variant A počíta s výstavbou 15 tisíc bytov pre zhruba 35 tisíc obyvateľov a variant B by mal byť pre 30 tisíc obyvateľov. Budovy pre variant A by mali mať výšku od 1 do 8 podlaží a pre stavebnú dominantu je vyhradených 8 a viac podlaží. Variant B predstavuje 1 až 6 poschodovú zástavbu a viac ako 6 poschodí pre stavebnú dominantu.

Zástavbu budú tvoriť bytové domy a vybevenosť ako sú škôlky, základné a poprípade stredné školy. Takisto pribudnú obchody a mestské budovy pre jednotlivé mestské orgány. V projekte su zahrnuté 2 parky- Dobrotka vo vrchnej časti pri potoku Dobrotka a Lúky pri rieke Nitra, ktorý bude pokračovaním existujúceho parku na Sihoti.

Výrazná časť pozemkov je majetkovo nevysporiadaná. Mesto nedisponuje pozemkami v tejto oblasti. Takisto sa tu nenachádza žiadna infraštruktúra, ktorá sa bude musieť dobudovať a tu vzniká problém kde začať budovať a kto to zaplatí. Jedná sa hlavne o rozvody elektriny, tepla a tiež kanalizáciu.

Dopravné riešenie: Dnešný severný obchvat by sa mal zmeniť na mestskú komunikáciu. Cesta I/64 smer Topoľčany by mala byť preložená mimo územia mesta západne od Párovských lúk pri Lužianky a existujúca cesta vedúca smer Dražovce a Topolčany sa stane takisto mestskou komunikáciou. V rámci Párovských lúk sa vybuduje viacero koridorov/tried, ktoré budú slúžiť pre dopravu. Cez rieku Nitra sa plánuje vybudovať viacero mostov a lávok. Mosty pribudnú 3- jeden pri bývalom Zelokvete kde už existuje provizórny most, druhý vznikne predĺžením Rybárskej ulice a tretí predĺžením Vodnej ulice na Párovciach. Lávky pribudnú v parku a pod Zoborom.

Územno - priestorové celky: Mlynárce, Párovce, Lúky, Šindolka

Prírodné celky: Dobrotka, Lúky

Z diskusie na prezentácii: Občania, ktorí vlastnia na pozemkoch pre výstavbu novej štvrti boli rozhorčení z tohto projektu. Proti výstavbe argumentovali hlavne tým, že sa ich nikto nepýtal na ich názor ohľadom budúcnosti tohto územia. Zo strany zúčastnených zástupcov mesta a projektu boli ubezpečení, že ich nikto nemieni vysťahovať ani sa nikto nechystá nič búrať. Je to koncepčný materiál- prognóza rozvoja tejto lokality, ktorá vytvára podmienky pre vlastníkov. Pán hlavný architekt dodal, že sa bude projekt ďaľších 10 rokov vyvíjať a prispôsobovať v spolupráci s investormi.

VideoDiskusiu k tomuto projektu nájdete v našom fóre TU

Fotogaléria: Vizualizácie vo väčšom rozlíšení nájdete TU na stránke MSÚ Nitra.

-m-