Budovu Orbisu začnú búrať v pondelok 19. februára, oznámil to dnes investor na tlačovej konferencii. Búracím prácam bude predchádzať vyčistenie a vypratanie objektu.

Z pôvodného Orbisu zostane zachovaná približne polovica, bývalé kino Orbis sa nezachová. Nový Orbis bude pozostávať z troch objektov - dvoch bytových domov a administratívy. Administratívna budova vznikne z časti dnešnej budovy Orbisu, bytový dom bude zo strany Piaristickej a Štefánikovej ulice. Bytový dom zo strany Piaristickej ulice - Vjazd pre autá z Piaristickej ulice, na ulici bude zeleň.

K priamemu obmedzeniu dopravy počas búrania nedôjde, pre výkon búracích prác sú schválené dva dočasné vjazdy na stavenisko a to z Piaristickej ulice a Štefánikovej triedy, ktoré budú zriadené v zmysle schválenej projektovej dokumentácie a označené schváleným a nariadeným dočasným dopravným značením.


Vizualizácie bez zmeny, informácie o bytoch

K zmene vo vizualizáciách neprišlo, sú teda finálne. So začiatkom výstavby sa začne po nadobudnutí stavebného povolenia. Samotná výstavba potrvá 18 mesiacov.

Predaj bytových aj nebytových priestorov by spoločnosť chcela zahájiť v mesiaci september 2018.

V objekte „A“ je navrhnutých 37 veľkometrážnych bytov spolu s rozľahlými terasami či balkónmi. Izbovosť je nasledujúca: 2-izbový (11 bytov), 3-izbový (4 byty), 4-izbový (1 byt), 5-izbový (21 bytov).


Fontána a hodiny

Fontána bude odstránená úplne, hodiny už boli demontované a ich ďaľšie využitie zatiaľ nie je známe.

Orbis hodiny, Nitra

Vizualizácie

Orbis Nitra, vizualizácie Orbis Nitra, vizualizácie Orbis Nitra, vizualizácie Orbis Nitra, vizualizácieZdroj: Nitralive