Pozrite sa s nami ako to vyzerá v budovej hornej stanice bývalej lanovky na Zobore/Pyramíde nad Nitrou. Objekt má v prenájme od Mesta Nitra Občianske združenie Stráž prírody, ktoré v posledných rokoch dalo budovu do poriadku. Nachádza sa v nej turistická útulňa, ktorá slúži pre turistov ako útočisko v prípade zlého počasia.

Práce na oprave budovy stále pokračujú - v priestore kde sa z lanovky vystupovalo by mala byť umiestnená galéria, priestor kde budú vystavené rôzne fotografie.

Dostavba lanovky na Pyramídu je obľúbenou témou hlavne v predvolebnom období - sľuboval ju napríklad aj terajší primátor Jozef Dvonč. Realitou však zostáva, že na jej dostavbu nie je vôla. Do budovy hornej stanice však mesto mohlo investovať - aspoň ju zakonzervovať do budúcnosti pre prípad, že sa raz postaví nová lanovka. Súčasný stav budovy je zlý a presne zodpovedá neschopnosti primátorov a volených zástupcov občanov starať sa o majetok mesta. Platí to nielen pre lanovku.

Horná stanica lanovka Nitra-Zobor 2015 Horná stanica lanovka Nitra-Zobor 2015 Horná stanica lanovka Nitra-Zobor 2015 Horná stanica lanovka Nitra-Zobor 2015 Horná stanica lanovka Nitra-Zobor 2015 Horná stanica lanovka Nitra-Zobor 2015


V tejto časti by mala byť galéria s fotografiami

Horná stanica lanovka Nitra-Zobor 2015 Horná stanica lanovka Nitra-Zobor 2015 Horná stanica lanovka Nitra-Zobor 2015 Horná stanica lanovka Nitra-Zobor 2015 Horná stanica lanovka Nitra-Zobor 2015


O lanovke sme Vám priniesli tieto články:

Lanovka na Zobor by mala byť do leta (14.10.2011)
Lanovky sa v Nitre nedočkáme ani tento rok (13.5.2012)
Lanovka Nitra - Zobor: história, súčasnosť, fotogaléria

História lanovky

  • Lanová dráha bola projektovaná v roku 1966 – TRANSPORTA n.p. Chrudim.
  • Lanová dráha bola uvedená do prevádzky v roku 1970.
  • V roku 1982 bola urobená výmena rámov batérií kladiek a v roku 1991 sa urobila rekonštrukcia pohonu (TATRAPOMA Kežmarok – JRD Spišská Belá).
  • Posledný rok prevádzkovania lanovej dráhy – 1993.
  • Lanová dráha ZOBOR je teraz od roku 1993 MIMO PREVÁDZKY.
  • Rok 2002: trasa lanovej dráhy je asi z 1/3 (cca 700 m) zarastená porastom do výšky cca. 8 m na dopravnom lane. Od podpery č. 3 až k podpere č. 9 prechádzala donedávna trasa SLD nad zastavanou časťou (vilová štvrť). V ochrannom pásme dráhy sú záhradky, niekde aj s vysokými stromami. Niektoré stavby – ploty, terasy – zasahujú rovnako do ochranného pásma dráhy.
    Horná stanica lanovky: vnútorné zariadenie je vo väčšej miere v zlom stave. Mesto dalo demontovať lanovku v marci 2010, dodnes sa však váľajú pozostatky po lese.
  • 2015: stojí len dolná a horná stanica lanovky. Hornú má prenajaté občianske združenie Stráž prírody.
(údaje dodal: p. Ladislav Fajčík, dňa: 21. 6. 2002)

V roku 2000 vtedajší primátor Nitry Prokeš vyhlásil, že dá lanovku opraviť. Terajší primátor Dvonč mal obnovu lanovky už vo svojom prvom volebnom programe.

Popis stavu lanovky z roku 2009

V roku 2009 zastavaná časť siahala od podpery č. 3 až po podperu č. 11.

V stredu 9. septembra 2009 sa začala demontáž lanovej dráhy zhodením lana a jeho rozrezaním. Vozne boli zvesené z lana a niektoré rozobraté. V piatok 11. septembra boli zlikvidované podpery č. 1 - 4, lano nad zastavanou časťou bolo zložené, v hornom "lesnom" úseku sú sedačky ešte na lane. V sobotu 12. septembra bola demontovaná konštrukcia dolnej stanice. V dňoch 16. a 17. septembra sa zložili podpery č. 5, 6, 7, 9, 10 a 11. Podpera č. 11 bola už 16. septembra rozpílená na tri časti, na druhý deň podobne aj podpera č. 9 a obe boli odvezené. 18. septembra podpera č. 7 ešte ležala v záhrade. K 18. septembru boli odstránené všetky podpery od č. 1 až po č. 11 vrátane, okrem podpery č. 8. Lano bolo stále nahodené na všetkých zostávajúcich nosných podperách od č. 12 (vrátane) vyššie. Kladkové batérie podpier č. 13 a č. 18 lano podchádza. Batérií zdvojenej tlačnej podpery č. 21 sa dotýka už len veľmi tesne (všetko dôsledok zhodeného a prerezaného lana pred 12. podperou). K 22. septembru 2009 bol stav nezmenený - stáli všetky podpery od č. 12 vrátane nahor a podpera č. 8. K 2. októbru 2009 je odstránená aj podpera č.12. Porast je vyčistený takmer k podpere 13, ale nie v plnej šírke pôvodného koridora. Podpera č. 8 stále stojí a č. 7 je už odvezená.


Video - Výlet lanovkou na Zobor (1972)
Zdroj: Nitralive.sk, www.lanovky.sk