Aktualizované: 18.10.2016: dňa 29.9.2016 bolo vydané stavebné povolenie na cyklotrasu, dňa 4.3.2016 bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia, dňa 22.1.2016 Oznámenie o zahájení územného konania o umiestnení stavby a využívaní územia s nariadením ústneho pojednávania a tvaromiestnej obhliadky - týka sa len cyklolávky + priľahlej cyklotrasy Nábrežie mládeže

Cyklolávka
Umiestnenie: Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže
Šírka: 4m, 2 cyklistické pruhy
Osvetlenie: v madlách zábradlia

Cyklotrasa pozdĺž rieky Nitra
Osvetlenie: 70W svietidlá, odstup 33m, výška 5m

Cyklotrasa Chrenová I. etapa: Trieda A. Hlinku - Akademická ulica - Nábrežie mládeže

Cyklolávka prepojí Wilsonovo nábrežie s Nábrežím mládeže a teda aj mestské časti Kalváriu s Chrenovou. Lávka bude súčasťou plánovanej cyklotrasy Trieda Andreja Hlinku - Akademická - potok Selenec - Nábrežie mládeže - cyklolávka.

"V súčasnosti prebieha proces projektovej prípravy. Mesto má snahu získať finančné prostriedky na realizáciu zo štrukturálnych fondov EU. Momentálne sa iné premostenia rieky v Nitre nepripravujú," informovali nás na Odbore investičnej výstavby a rozvoja na MsÚ v Nitre.

Napojenie na chodník vedúci popri miestnej komunikácii Nábrežie mládeže bude realizované v mieste medzi existujúcimi garážami a nezastavaným pozemkom oproti budove Technickej fakulty SPU Nitra.

Cyklolávka Chrenová - napojenie na Nábrežie mládeže


Pohľad zhora na umiestnenie cyklolávky + trasovanie budúcej cyklotrasy

Cyklolávka Chrenová - situácia zhora

Vizualizácie

Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie


Mapa - cyklotrasy v Nitre

* existujúce úseky cyklotrás v Nitre - modrá farba
* cyklotrasa Nitra - Dražovce - tmavozelená farba
* cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - zelená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Nábrežie mládeže - červená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Akademická - Tr.A.Hlinku - ružová farba

* Chodník na Hviezdoslavovej ulici na Klokočine nie je cyklotrasa aj keď sa chybne uvádza

Cyklolávka + cyklotrasa
Zdroj: Nitralive.sk, vizualizácie Odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ Nitra