Nové LED svietidlá, ktoré boli v posledných týždňoch nainštalované na stĺpy verejného osvetlenia v Nitre už museli vymieňať. Výmenu sme si všimli na Štefánikovej ulici. Ako nás informoval prednosta Nitry pán Igor Kršiak, nové svietidlá nemali správne nastavenú elektroniku.


Zle nastavené svietidlá vymenia

Všetky doteraz zle nainštalované LED s nesprávne nastavenou elektronikou bude potrebné zmeniť. Mesto Nitra si tento nedostatok u dodávateľa uplatnilo a teda je jeho povinnosťou ho odstrániť. Mesto súčasne dodávateľa vyzvalo ku kontrole stavu už nainštalovaných svietidiel a dodávateľ je povinný vykonať správne nastavenie do uplynutia plnenia zmluvy.

>>>LED osvetlenie v Nitre: priebeh výmeny<<<

"Vzhľadom k tomu že elektronika sa nachádza vo vnútri svietidla, je nutné svetlo otvoriť, nastaviť správne riadenie svietenia, a následne namontovať svetlo späť na stĺp. Uvedené je z hľadiska technického postupu vhodnejšie realizovať na demontovanom telese svietidla. Všetky práce a celková výmena by nemali ohroziť plánovaný termín ukončenia montáže osvetlenia, ktorý je podľa projektu stanovený do 19.2.2016," informoval ďalej prednosta Kršiak.Výmenu svietidiel realizuje firma Venimex Slovakia s.r.o., ktorá bola vybraná vo verejnom obstarávaní. Podľa našich informácií reálne vymieňa svietidlá niekoľko subdodávateľov.Zdroj: Nitralive.sk