Aktuálny stav: dňa 22.8. bolo vydané stavebné povolenie

Mesto Nitra podalo dňa 11. marca 2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - Univerzitný most - Mostná - Jesenského (park Sihoť)".

Navrhovaná cyklotrasa začína pri Univerzitnom moste, kde sa napája na existujúcu cyklotrasu, pokračuje popri rieke na Wilsonovom nábreží, prechádza cez križovatku a Chrenovský most, pokračuje popri rieke na Napervillskú ulicu, prechádza cez križovatku, za ňou sa napája na existujúci chodník pri rieke a končí na Jesenského ulici na Sihoti pri moste.

V rámci rekonštrukcie demontujú 68 kusov stožiarov verejného osvetlenia a nahradí ich 75 kusov nových stožiarov. Opäť podobne ako pri všetkých nových stavbách v Nitre nepôjde o LED osvetlenie. Na dvoch miestach bude opravený nábrežný múrik.

Úseky

- úsek č. 1: od Univerzitného mosta po most na ulici Boženy Slančíkovej /Chrenovský most/
- úsek č. 2: od ulice B. Slančíkovej /Chrenovský most/ po ulicu Mostná a Napervillská /most/
- úsek č. 3: od ulice Mostná po koniec úseku v parku Sihoť

Popis


Mapa - cyklotrasy v Nitre

* existujúce úseky cyklotrás v Nitre - modrá farba
* cyklotrasa Univerzitný most - Napervillská - Sihoť - žltá farba
* cyklotrasa Nitra - Dražovce - tmavozelená farba
* cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - zelená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Nábrežie mládeže - červená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Akademická - Tr.A.Hlinku - ružová farba

* Chodník na Hviezdoslavovej ulici na Klokočine nie je cyklotrasa aj keď sa chybne uvádza

Zdroj: Nitralive.sk, www.nitra.sk