Lanovka Nitra - Zobor: história lanovky, súčasnosť, fotogaléria

Rozpráva a debatuje sa o nej už roky - o jej oprave, o tom či ju zachováme, alebo zabudneme že tu nejaká vôbec bola postavená. Názory občanov Nitry sa rôznia- jedným vadí, že prechádza ponad obytnou štvrťou, druhí by sa radi odviezli hore na Pyramídu. Predstavitelia mesta sa nechávajú počuť ako veľmi im ide o jej obnovu, vravia, že hľadajú investorov a podobne. Pravdou zostáva fakt, že lanovka chátra a nikto s tým zatiaľ nepohol. To či na to mesto má a či nemá netreba rozoberať. Každý má na to svoj názor. V každom prípade by obnova lanovky znamenala zvýšenú návštevnosť Pyramídy a Zobora a určite by prišlo aj nemálo turistov...

História lanovky

  • Lanová dráha bola projektovaná v roku 1966 – TRANSPORTA n.p. Chrudim.
  • Lanová dráha bola uvedená do prevádzky v roku 1970.
  • V roku 1982 bola urobená výmena rámov batérií kladiek a v roku 1991 sa urobila rekonštrukcia pohonu (TATRAPOMA Kežmarok – JRD Spišská Belá).
  • Posledný rok prevádzkovania lanovej dráhy – 1993.
  • Lanová dráha ZOBOR je teraz od roku 1993 MIMO PREVÁDZKY.
  • Súčasnosť: trasa lanovej dráhy je asi z 1/3 (cca 700 m) zarastená porastom do výšky cca. 8 m na dopravnom lane. Od podpery č. 3 až k podpere č. 9 prechádzala donedávna trasa SLD nad zastavanou časťou (vilová štvrť). V ochrannom pásme dráhy sú záhradky, niekde aj s vysokými stromami. Niektoré stavby – ploty, terasy – zasahujú rovnako do ochranného pásma dráhy.
    Horná stanica lanovky: vnútorné zariadenie je vo väčšej miere v zlom stave. Mesto dalo demontovať lanovku v marci 2010, dodnes sa však váľajú pozostatky po lese.

(údaje dodal: p. Ladislav Fajčík, dňa: 21. 6. 2002)

V roku 2000 sa pán primátor Nitry (Prokeš) dal počuť, že ju dá opraviť, ak by jeho slová boli pravdivé, už v roku 2002 sa na nej vozíme... Terajší primátor Dvonč má obnovu lanovky vo svojom volebnom programe. Nechajme sa teda prekvapiť!

Apríl 2011: Dvaja investori majú záujem postaviť lanovku na Zobor

Popis stavu lanovky z roku 2009

V roku 2009 zastavaná časť siahala od podpery č. 3 až po podperu č. 11.

V stredu 9. septembra 2009 sa začala demontáž lanovej dráhy zhodením lana a jeho rozrezaním. Vozne boli zvesené z lana a niektoré rozobraté. V piatok 11. septembra boli zlikvidované podpery č. 1 - 4, lano nad zastavanou časťou bolo zložené, v hornom "lesnom" úseku sú sedačky ešte na lane. V sobotu 12. septembra bola demontovaná konštrukcia dolnej stanice. V dňoch 16. a 17. septembra sa zložili podpery č. 5, 6, 7, 9, 10 a 11. Podpera č. 11 bola už 16. septembra rozpílená na tri časti, na druhý deň podobne aj podpera č. 9 a obe boli odvezené. 18. septembra podpera č. 7 ešte ležala v záhrade. K 18. septembru boli odstránené všetky podpery od č. 1 až po č. 11 vrátane, okrem podpery č. 8. Lano bolo stále nahodené na všetkých zostávajúcich nosných podperách od č. 12 (vrátane) vyššie. Kladkové batérie podpier č. 13 a č. 18 lano podchádza. Batérií zdvojenej tlačnej podpery č. 21 sa dotýka už len veľmi tesne (všetko dôsledok zhodeného a prerezaného lana pred 12. podperou). K 22. septembru 2009 bol stav nezmenený - stáli všetky podpery od č. 12 vrátane nahor a podpera č. 8. K 2. októbru 2009 je odstránená aj podpera č.12. Porast je vyčistený takmer k podpere 13, ale nie v plnej šírke pôvodného koridora. Podpera č. 8 stále stojí a č. 7 je už odvezená.

Stránku o nitrianskej lanovke nájdete pod týmto odkazom: http://www.lanovky.sk/?page=lan&lan=40

Fotogaléria

Zdroj textu: www.lanovky.sk, fotografie Nitralive.sk