V Nitre sa pripravujú ďaľšie úseky cyklotrás. Mesto Nitra už tento rok uspelo so žiadosťou na dotáciu z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a v auguste sme informovali o piatich nových úsekoch, ktoré by mali byť zrealizované v prvom polroku 2018. Viac v článku Ministerstvo schválilo dotáciu pre nové cyklotrasy v Nitre.

Ide o úseky: cyklolávka cez rieku Nitra - Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže pri SPU Nitra v sume 1 287 303,78€ s DPH, cyklotrasa Chrenová Tr. A. Hlinku - Dlhá ulica v sume 332 376,20€ s DPH, cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - Univerzitný most - Mostná ul. - Mestský park na Sihoti v sume 426 945,97€ s DPH, cyklotrasa Klokočina - Borina – Hollého ul. – AS Nitra v sume 522 014,84€ s DPH a cyklistický chodník Nitra – Vráble, I. a II. etapa v sume 1 938 317€ s DPH.

V ďaľšom kole výzvy žiada Mesto Nitra o dotáciu na úseky:

1. Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina - žiadaná suma je 1 475 477,29€, z toho Mesto Nitra zaplatí 73 773,86€
2. Cyklotrasa Nitra – Dražovce - žiadaná suma je 264 927,84€, z toho Mesto Nitra zaplatí 13 246,39€
3. Cyklotrasa Autobusová stanica - ČSA - žiadaná suma je 223 625,92€, z toho Mesto Nitra zaplatí 11 181,29€


Trasovanie cyklotrasy AS Nitra - ČSA

Cyklotrasa Autobusová stanica - ČSA bude mať celkovú dĺžku 1 106,40 metrov a prepojí sa ňou cyklotrasa Klokočina - Dolnočermánska - Borina - autobusová stanica od autobusovej stanice s jestvujúcou cyklotrasou na ulici ČSA pri SPU - nábrežná cyklotrasa po hrádzi rieky Nitra i s jestvujúcou cyklotrasou po Tr. A. Hlinku.

Začiatok je na autobusovej stanici za sociálnymi zariadeniami, kde sa napojí na cyklotrasu "Dolnočermánska - AS Nitra". V tomto mieste bude cyklodepo. Odtiaľ pokračuje trasa po slepej uličke na Staničnú ulicu, napojí sa na chodník na Štefánikovej triede, prechádza cez cestu pri Špitálskej ulici, pokračuje na križovatku Štefánikova x Richtára Peregrína. Za Okresným úradom Nitra prechádza na ulicu ČSA, cez kruhový objazd pri Mlynoch a napája sa na existujúcu cyklotrasu a na Štúrovu ulicu.

Na Štefánikovej triede po ľavej strane v smere do mesta je dostatočne široký chodník, ktorý momentálne slúži ako parkovisko. Vybudovanie cyklotrasy by tento neželaný stav malo odstrániť. Rovnako by tým mali zmiznúť autá z chodníka na Staničnej. Horšie to však bude na Štefánikovej od Špitálskej, kde je úzky a frekventovaný chodník. Najužšie miesta sú potom na ulici ČSA.

Realizáciu cyklotrasy odhadujem na rok 2018 po úspešnom schválení dotácie.

Cyklotrasa AS Nitra - ČSA - mapa


Nákres - cyklodepo a začiatok trasy AS Nitra - ČSA

Cyklotrasa AS Nitra - ČSA - mapa


Na chodníkoch na budúcej cyklotrase parkujú autá

Cyklotrasa AS Nitra - ČSA - mapa Cyklotrasa AS Nitra - ČSA - mapa Cyklotrasa AS Nitra - ČSA - mapa


Miesto, kde prejde cyklotrasa na druhú stranu ulice

Cyklotrasa AS Nitra - ČSA - mapa


Koniec úseku je na ulici ČSA medzi SPU a Galériou Mlyny

Cyklotrasa AS Nitra - ČSA - mapaMapa - cyklotrasy v Nitre

* existujúce úseky cyklotrás v Nitre - modrá farba
* cyklotrasa Nitra - Dražovce - tmavozelená farba
* cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - zelená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Nábrežie mládeže - červená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Akademická - Tr.A.Hlinku - ružová farba
* cyklotrasa Tr.A.Hlinku - Dlhá - zelená farba
* cyklotrasa Dolnočermánska - AS Nitra - žltá farba
* cyklotrasa AS Nitra - ČSA - červená farba

* Chodník na Hviezdoslavovej ulici na Klokočine nie je cyklotrasa aj keď sa chybne uvádza
* Cyklotrasa Univerzitný most - Chalupkova ulica neexistuje
* Cyklotrasa z ulice B.Slančíkovej na Tr.A.Hlinku smer Mlyny neexistuje - je tam parkovisko

Zdroj: Nitralive.sk