Koncom februára som písal o najnovších informáciách ohľadom výstavby nových cyklotrás v Nitre. Bližšie v tomto článku. Pôjde o 5 úsekov, s ich výstavbou sa začne na jeseň.

Zaujímal som sa aj o napojenie budúcej cyklotrasy Park Sihoť - Dražovce, Kultúrna ulica na Strategický park - Jaguar Land Rover. Túto buduje Mesto Nitra.

Z MH invest som dostal informáciu, že štát potiahne cyklotrasu budovanú mestom k parkovisku, ktoré sa bude nachádzať pri návštevníckom centre Jaguar Land Rover (viď nákres). Jaguar Land Rover tak bude napojený na Nitru nielen novou cestou I/64 (preložkou Dražoviec), ale aj cyklotrasou.

"Plánované vybudovanie tejto časti je predbežne naplánované na tretí štvrťrok roka 2018. Táto cyklotrasa bude napojená na budúcu cyklotrasu budovanú mestom Nitra, ktorej dokončenie sa plánuje v roku 2019," informuje ďalej MH invest.


Cyklotrasa je zakreslená červenou farbou v prvom nákrese a zelenou farbou v druhom

Cyklotrasa Nitra - Dražovce - Jaguar
_______________________________________________________________________________________________________

Cyklotrasa Nitra - Dražovce - Jaguar


5 nových cyklotrás

- cyklolávka cez rieku Nitra - Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže pri SPU Nitra v sume 1 287 303,78€ s DPH
- cyklotrasa Chrenová Tr. A. Hlinku - Dlhá ulica v sume 332 376,20€ s DPH
- cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - Univerzitný most - Mostná ul. - Mestský park na Sihoti v sume 426 945,97€ s DPH
- cyklotrasa Klokočina - Borina – Hollého ul. – AS Nitra v sume 522 014,84€ s DPH
- cyklistický chodník Nitra – Vráble, I. a II. etapa v sume 1 938 317€ s DPHMapa - cyklotrasy v Nitre

* existujúce úseky cyklotrás v Nitre - modrá farba
* cyklotrasa Nitra - Dražovce - tmavozelená farba
* cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - zelená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Nábrežie mládeže - červená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Akademická - Tr.A.Hlinku - ružová farba
* cyklotrasa Tr.A.Hlinku - Dlhá - zelená farba
* cyklotrasa Dolnočermánska - AS Nitra - žltá farba

* chodník na Hviezdoslavovej ulici na Klokočine nie je cyklotrasa aj keď sa chybne uvádza
* cyklotrasa Univerzitný most - Chalupkova ulica neexistuje
* cyklotrasa z ulice B.Slančíkovej na Tr.A.Hlinku smer Mlyny neexistuje - je tam parkovisko

Zdroj: Nitralive.sk, jlr zámer