Mesto Nitra sa zapojilo do cyklovýzvy o poskytnutie dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na rok 2019 a bolo úspešné. Zo získanej dotácie 151 881,15€ plánuje radnica postaviť 4 cyklogaráže.

Cyklogaráže budú umiestnené v lokalitách: Nábrežie mládeže – Chrenovský most, Dražovská ulica pri UKF, Jesenského ulica pri zimnom štadióne a Tr.A.Hlinku pri atletickom štadióne. Do garáží sa bude dať vstúpiť len po autorizácii klúčom, cez aplikáciu v mobile a podobne.


Nová cyklotrasa z Lužianok

Úspešným uchádzačom sa stalo aj Združenie obcí Podzoborská hrádza, ktoré žiadalo dotáciu na výstavbu cyklistickej cestičky od Lužianok po obec Výčapy-Opatovce. Z celkovej sumy projektu 3,4-miliona € získalo združenie čiastku 1 139 808,18€. Z projektu by teda mali vypadnúť 2 lávky pre cyklistov v katastri obce Lužianky a Čakajovce.

Trasa bude začínať pri rieke na hrádzi na hranici katastrov Mlynárce a Lužianky, jej celková dĺžka bude 13 105,45m. Po km 4,7 bude vedená po ľavej strane rieky, od km 4,705 po km 8,599 na pravej strane rieky Nitra po obec Jelšovce. Pri obci Jelšovce povedie čiastočne cez pole a čiastočne po hrádzi. Koniec trasy bude v obci Výčapy Opatovce, kde by malo byť aj odpočívadlo.

K tejto cyklotrase plánujem zverejniť osobitný článok s bližšími informáciami.