Nová tréningová hala má slúžiť na hokej, krasokorčuľovanie a curling

Na Škultétyho ulici v Nitre sa začala výstavba novej tréningovej hokejovej haly. Stavba mala byť podľa pôvodného plánu ukončená už v novembri 2010, aktuálny termín dokončenia je stanovený na jún 2012. Investorom je spoločnosť STAVEX REAL, s.r.o., ktorá získala pozemok do podnájmu na 30 rokov za symbolické 1€ ročne s tým, že po ukončení nájomnej zmluvy odovzdá halu do majetku Mesta Nitra. Hala je navrhnutá na pozemku školského areálu pri ZŠ Škultétyho, na voľnej ploche medzi asfaltovým ihriskom a predajňou potravín. Celková výmera zastavanej plochy je 25 421m2, na ktorej vyrastie okrem ľadovej plochy aj zázemie pre športovcov, divákov a technológie.

>>>Tréningová hala Klokočina - reportáž zo stavby<<<

Rozmery ľadovej plochy majú byť 56 x 26 m a ľudia budú mať možnosť ju využívať po celý rok. Odhadovaná priemerná denná spotreba vody pri maximálnom využití počas turnajov je 9 000 l za deň a maximálna denná spotreba je stanovená na 11 700 l za deň. Súčasťou objektu bude aj tribúna pre 250 divákov, šatne, sociálne zariadenia, sklady techniky údržby a chladiacich technológií. Podľa záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre musia byť ale zariadenia strojovne technológie chladenia a vzduchotechniky orientované smerom k existujúcim športovým zariadeniam a nie k obytnej zástavbe a učebniam ZŠ.

Prínosom novej tréningovej haly má byť hlavne lepšie športové vyžitie detí a mládeže a zatraktívnenie obytnej zóny. Ďalej nová hala prinesie nové pracovné miesta a technológiou výroby ľadu, ktorá umožní úsporu energie 30 % na vykurovanie ZŠ Škultétyho. Investor proklamuje aj polovičné vstupné počas vyučovania pre žiakov základných a materských škôl. Celkové náklady na výstavbu odhaduje spoločnosť STAVEX REAL na 1 600 000€.

Lokalita: školský areál ZŠ Škultétyho ulica, mestská časť Klokočina
Začiatok výstavby: koniec júla 2011
Ukončenie výstavby: hrubá stavba koniec 2011, jún 2012 otvorenie (september 2012 stále vo výstavbe)
Investor: STAVEXREAL, s.r.o.
Celkové náklady: cca. 1 600 000 EUR.

Hala je navrhnutá na pozemku školského areálu pri ZŠ Klokočina 3a Nitra, na voľnej ploche medzi asfaltovým ihriskom a predajňou potravín. Tréningová hala bude zastrešená systémom HUPRO. I.NP: hlavný vstup zo štítovej čelnej steny, vstup pre športovcov, chodba, prechod, schodisko, šatne, WC, sprchy, upratovacia miestnosť, tréneri + rozhodcovia, sklad, rolba sklad, striedačky, ľadová plocha, ostatná plocha, miestnosť technológie chladenia, II.NP: tribúna so sedadlami.

Montovaná hala HUPRO - názorná ukážka

Hala HUPRO

Obostavaný priestor: 26000m3
Zastavaná plocha: 25421m2
Výška nad terénom: cca 14 m

Počet zamestnancov: 2
Počet športovcov: min. 21 hráčov + 2 tréneri, max. 126 hráčov + 12 trénerov
Počet divákov: max. 288 divákov

Fotografie lokality

Fotogaléria interiér, 6.12.2012

13. september 2012

13. september 2011

>>>Diskusiu k téme nájdete v našom Diskusnom fóre<<<

Zdroj: EIA enviroportal.sk, fotografie Nitralive.sk