Univerzitný most musí na rekonštrukciu počkať, verejné obstarávanie zrušili

Verejný obstarávateľ vyhlási nové verejné obstarávanie v súlade so zákonom

Slovenská správa ciest zrušila verejné obstarávanie na modernizáciu a rekonštrukciu mostov ciest I. triedy III. etapa pod ktorú spadá aj rekonštrukcia Univerzitného mosta v Nitre. Dôvodom je zhoršenie stavu niektorých mostov. Súťaž bola vyhlásená vo februári 2015.

"Verejný obstarávateľ bude aktualizovať rozsah predmetu zákazky a upresňovať špecifikáciu a následne vyhlási nové verejné obstarávanie v súlade so zákonom," píše sa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Lehota na predkladanie ponúk bola posúvaná osemkrát. Pôvodný termín bol 3. apríl 2015, posledný 15. januára 2016.

Univerzitný most Nitra

Univerzitný most je v zlom technickom stave a už niekoľko rokov čaká na rekonštrukciu. Na moste sú trvalo umiestnené dopravné značky obmedzujúce rýchlosť na maximálne 40 km/h. Posledná rekonštrukcia mosta prebehla koncom sedemdesiatych rokov. Porušené sú chodníky, na vozovke sa nachádzajú výtlky a trhliny. Nosná konštrukcia sa skladá z 2 častí: stredná staršia časť bola realizovaná v roku 1964 v rámci pôvodného mosta a krajné časti pripojené pri rekonštrukcii a rozšírení mosta je z roku 1979.


Univerzitný most po rekonštrukcii

"Šírka jestvujúcich jazdných pruhov na moste je 2,90 m, cieľom modernizácie je ich rozšírenie na 3,10 m. Súčasťou modernizácie je aj zvýšenie zaťažiteľnosti mosta," píše sa v Dokumentácii pre ponuku.

V rámci modernizácie budú zrekonštruované:

- nadväzujúce časti komunikácie v dĺžke približne 11m pred a za mostom,
- realizovaná preložka plynovodu,
- preložka verejného osvetlenia,
- preložka signalizačného kábla CSS,
- preložka silnoprúdových vedení spol. ZSE,
- preložky slaboprúdových vedení niekoľkých spoločností a organizácií,
- realizovaný hlásič námrazy na moste vrátane jeho pripojenia k elektrickej sieti.

Chýbajúci podjazd

O nutnosti vybudovania podjazdu pod Univerzitným mostom písal na našej webstránke aj Andrej Sitkey vo svojom blogu Blogu o doprave. Z blogu citujem: "S nárastom intenzity dopravy najmä podielu cyklistov a predĺžením cyklotrasy až po Priemyselnú ulicu resp. v budúcnosti až po kafilériu je nevyhnutné zriadiť podjazd pod Univerzitným mostom a zároveň zrušiť priechod pre cyklistov na svetelnej križovatke. Podjazd umožní bezkolízne prekonanie cesty I. triedy, čím sa zvýši bezpečnosť chodcov a cyklistov. Umožní zvýšenie priepustnosti cestnej svetlenej signalizácie najmä na vedľajších komunikáciách, vytvorí bezpečnejšiu alternatívu k priechodu pre chodcov medzi univerzitami, ktorý v prípade zelenej vlny nekoordinovaným prechádzaním chodcov negatívne ovplyvňuje plynulosť premávky."

Téma podjazdu sa preberala aj v rámci prípravy rekonštrukcie mosta. Správca mosta, ktorým je Slovenská správa ciest, nesúhlasil s jeho zriadením v rámci rekonštrukcie, pretože podchod resp. podjazd pre cyklistov nie je súčasťou mosta. Projektant, ktorý riešil projektovú dokumentáciu rekonštrukcie sa však vyjadril, že výstavba podjazdu je technicky možná na strane univerzít.


Univerzitný most Nitra


Fotogaléria - mosty a podjazdy v Nitre


Zdroj: Nitralive.skKomentáre  

+7 # johnnysp29 2016-02-02 17:31
Štát kašle na Univerzitný most.
Štát kašle na Železničnú stanicu.
Autobusovú pre istotu pokašlalo vedenie mesta.

Malé pozitívum, je šanca že bude podjazd.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # SSC 2016-02-03 10:06
No neviem ctihodný občan. Zdá sa mi, že M. Šimonek už niekde spomenul alebo citoval, že podjazd/podchod nebude, lebo tak vznikne malý rozdiel medzi výškou hladiny rieky a povrchom podjazdu/podcho du. Hoci si myslím, že ten pod mostom na Napervillskej ulici tiež nie je ideálny. Teda, ak na to sú nejaké normy. Párkrát už bol zaliaty vodou. Neutopil sa však nikto a to je dôležité.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Michal Šimonek 2016-02-03 10:08
Nikde v podkladoch rekonštrukcie nevidím podchod, rovnako informácie z minulého roka hovoria o tom, že SSC podjazd nepostaví, muselo by tak urobiť Mesto Nitra. Ale áno šanca je keďže sa to odďaluje. Otázka je kto oficiálne ten podjazd žiadal?žiada?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # Popelec 2016-02-03 07:44
Takéto niečo asi u nás nepripadá do úvahy,...
https://www.youtube.com/watch?v=EfD8_ApgXi4
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Michal Šimonek 2016-02-03 09:21
Ten bol dobrý takto ráno hneď :D
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # Popelec 2016-02-03 09:30
...pridám ešte jeden:
https://www.youtube.com/watch?v=LwyV9o5ILF0
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Michal Šimonek 2016-02-03 09:52
Pecka - ale to sú krajiny kde sa denne niečo pre občanov a spoločnosť buduje. Tam je úplne normálne, že cesta je opravená, chodník rovny a osvetleny, všade čisto a bez blata. Stačí sa pozrieť na cyklotrasy v Nitre - ked sem príde niekto zo zahraničia musí pukať od smiechu.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # dlhy 2016-02-03 16:14
Skôr plakať.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # dlhy 2016-02-03 07:45
Mosty sa podľa stavebno-techni ckého stavu vzhľadom ku rozsahu porúch zadeľujú do siedmich stupňov (http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp_14_2013.pdf).
Univerzitný most v Nitre bol už pred niekoľkými rokmi hodnotený v stupni VI.veľmi zlý. Je pre mňa záhadou ako sa mohol dostať po niekoľkých rokoch ďalšieho používania zázračne dostať do lepšieho stupňa V.zlý.
Je evidentné, že SSC s tým manipuluje a naliehavú zásadnú rekonštrukciu mosta pod rozličnými zámienkami sústavne odkladá.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # SSC 2016-02-03 08:15
Nejako to musíme predsa odďaľovať, pretože do opakovaných súťaží sa nám stále neprihlásil vhodný kandidát. Podľa našich predstáv, by to mala byť stavebná firma s viacročnou históriou, oddlžená a s preukázateľnou praxou v stavbe mostov a tunelov.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # hellesbier 2016-02-04 15:43
Nitra - Černik 25 km a ziaden most V tom to useku minimalne dva mosty chybaju !!! Janikovce -Horne Krskany ... a Cetin - Ivanka !!!!Kedy sa to postavi?? Sice mne je to jedo aj tak byvam inde ....Ps hovorim o rginal Mostoch ... nie co volakedy za komunistov Pre traktoristou postavili...!! :sad:
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť