18.3.2017

Napojenie Priemyselného parku Sever II. a IV. etapa na R1A by mali otvoriť v apríli. "Termín ešte nie je známy, závisí od rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby, ktorého vydanie predpokladáme koncom mesiaca marec 2017," informoval nás výkonný manažér spoločnosti MH Invest II s.r.o. pán Martin Farkaš.

Pôvodný text z dňa 6.4.2016 (článok aktualizujeme o foto z priebehu výstavby)

Začalo sa s prípravnými prácami na výstavbe napojenia PP Sever na R1a II. a IV. etapa, ktoré po dlhých rokoch čakania napojí priemyselný park aj zo smeru od Trnavy. Minulý rok bolo dokončené len napojenie zo smeru BB, ktorého otvorenie meškalo skoro rok - hotové bolo v novembri 2014, odovzdané do užívania 30. septembra 2015 (reportáž z otvorenia). Kompletné napojenie pritom sľubovali ešte bývalému závodu Sony.

Zákazku za 6 640 000 EUR s DPH zhotoví spoločnosť Skanska SK a.s., toto rozhodnutie bolo vydané 4.3.2016.

II. etapa predstavuje výstavbu mosta nad rýchlostnou cestou R1a a potokom Jelšina, ktorý bude mať dĺžku 91m, šírku 12.6m a súčasťou bude aj 2.5m chodník. Most bude osvetlený LED svietidlami verejného osvetlenia.

IV. etapa začína za mostom na druhej strane a predstavuje vybudovanie kruhového objazdu a napojenia v smere od TT a na smer BB. Miestom výstavby je lokalita Párovské lúky, ktorá je v budúcnosti určená na výstavbu novej mestskej štvrte. Kruhový objazd a komunikácie budú tiež osvetlenie LED svietidlami.


Nákres napojenia

Napojenie PP Sever na R1a - II. a IV. etapa

Napojenie PP Sever na R1a - II. a IV. etapa

Aktuálne zábery zhora, 20. október 2016

Napojenie PP Sever na R1a - II. a IV. etapa - výstavba Napojenie PP Sever na R1a - II. a IV. etapa - výstavba Napojenie PP Sever na R1a - II. a IV. etapa - výstavba Napojenie PP Sever na R1a - II. a IV. etapa - výstavba Napojenie PP Sever na R1a - II. a IV. etapa - výstavba

Aktuálny stav k 3. aprílu 2016

Napojenie PP Sever na R1a - II. a IV. etapa - výstavba Napojenie PP Sever na R1a - II. a IV. etapa - výstavba Napojenie PP Sever na R1a - II. a IV. etapa - výstavba Napojenie PP Sever na R1a - II. a IV. etapa - výstavba Napojenie PP Sever na R1a - II. a IV. etapa - výstavba Napojenie PP Sever na R1a - II. a IV. etapa - výstavba Napojenie PP Sever na R1a - II. a IV. etapa - výstavba Napojenie PP Sever na R1a - II. a IV. etapa - výstavba Napojenie PP Sever na R1a - II. a IV. etapa - výstavba


Lokalizácia na mape

{googleMaps lat=48.326310 long=18.063593 width=770px}


Zdroj: Nitralive.sk