V samospráve pôsobím celú svoju profesionálnu kariéru. Často sa stretávam s tým, že občania sú málo informovaní o tom, ako obce a mestá fungujú, odkiaľ čerpajú peniaze, na čo všetko sa zdroje používajú, aké sú kompetencie mesta. Som presvedčený o tom, že dobrá a živá komunikácia od vedenia mesta smerom k občanom je zárukou kvalitného fungovania mesta.

Postupne vás v krátkych článkoch oboznámim s jednotlivými oblasťami v riadení mesta, s výzvami, ktoré s nimi súvisia a tiež s mojou predstavou o fungovaní dobrej samosprávy. Prvé témy budú venované rozpočtu a hospodáreniu mesta.

Rozpočet mesta: odkiaľ mesto berie peniaze?

Najvyššiu časť rozpočtu mesta tvoria podielové dane, ktoré mestu prichádzajú od štátu. Štát takto odvádza istú časť z vybraných daní konkrétnemu mestu. Vytvára tak istý zdroj pre mestský rozpočet, zároveň však od mesta očakáva, že bude plniť časť povinností štátu. To sme mali možnosť dobre sledovať počas covidu, kedy na mestá a obce boli prenesené povinnosti súvisiace s očkovaním a testovaním. Teraz tu máme humanitárnu katastrofu, pri ktorej mesto tiež zabezpečuje obrovské torzo činností – poskytovanie náhradného ubytovania, zabezpečenie vzdelávania pre cudzincov a podobne.

Je v poriadku, že štát presúva svoje povinnosti smerom k samospráve, tá je predsa oveľa bližšie k občanovi a dokáže reagovať rýchlejšie a presnejšie. Tieto povinnosti ale musí štát zabezpečiť aj finančne. Všetko stojí peniaze.

Politickí schizofrenici v parlamente

Momentálne je na stole daňová reforma ministerstva financií, ktorá má odkrojiť časť peňazí z rozpočtov obcí a miest. Hovorí sa o predpokladanom balíku na úrovní 200-250 miliónov eur, o ktorý obce a mesta asi prídu. Toto ja považujem za absolútne neprijateľné. Nemá to žiadne racionálne východiská, dokonca dúfam, že je to len zlý žart.

Naopak, mestá a obce by mali dostávať väčší stimul, väčšie finančné injekcie na to, aby zvládali plniť svoje činnosti, ktoré im ukladá štát. Tých je čoraz viac a sú stále drahšie a drahšie.

O to viac ma prekvapuje, že dnes je na Slovensku viacero primátorov a starostov, ktorí sú zároveň aj poslancami Národnej rady. Aj s ohľadom na mesto Nitra mi to pripadá ako taká politická schizofrénia. Pretože na jednej strane vedúci predstavitelia mesta hovoria, že hája záujmy mesta a ich úlohou v parlamente je vyboxovať lepšie podmienky pre vlastné mesto.

A na druhej strane sa idú posadiť na kreslo poslanca parlamentu a hlasovať za odrezanie finančného balíka samosprávam ??? – to je pre mňa politická schizofrénia.

Fungovanie samosprávy je jednoznačne podmienené dobrým financovaním zo strany štátu. Mesto nemôže získavať prostriedky na svoju činnosť od obyvateľov – zvyšovaním daní a poplatkov. Pokiaľ obyvateľ nebude hlavným bodom záujmu jednak v meste, ale aj v štáte, pokiaľ bude najdôležitejšie sa len nezmyselne hádať v záujme politickej publicity a získavania politických bodov, budeme takpovediac v „prdeli“ (?s prepáčením za výraz).

Až keď politici pochopia, aj tí komunálni aj tí parlamentní, že nerozhodujú o svojich peniazoch a svojich firmách, ale rozhodujú za peniaze obyvateľov, pre obyvateľov a pre ďalšie generácie, až vtedy môžeme povedať, že systém funguje pre občana - obyvateľa.

Igor KršiakAutorom fotografií je Peter Baráth