Nitriansky samosprávny kraj získal dotácie na rekonštrukcie viacerých ciest. Pre Nitru je potešiteľná správa o rekonštrukcii cesty II/513 Nitra - Alekšince - hranica kraja.

"Cieľom pripravovanej investičnej akcie je zvýšenie parametrov cesty II/513 (zvýšením únosnosti vozovky) s dôrazom na bezpečnostné a modernizačné prvky, odstránenie bodových závad vozovky podľa jej stavebno-technického stavu, spevnenie krajníc a svahov cestného telesa, zvýšenie bezpečnosti na cestách a križovatkách a bezpečný pohyb zraniteľných účastníkov premávky," uvádza kraj v zdôvodnení investície.

Celková suma rekonštrukcie je 3 239 685,04 €, Nitriansky samosprávny kraj z toho zaplatí čiastku 161 984,25 €. Začiatok a ukončenie projektu je 5/2020 až 5/2021.

Kraj bol úspešný aj pri získaní dotácií na ďalšie cesty a to konkrétne II/509 Bajč - Štúrovo, II/564 Levice - Demandice (1. etapa) a Pastovce - Salka (2. etapa), II/514 Horné Štitáre – Nemčice - a II/514 Veľké Ripňany – hranica kraja.Zdroj: Nitralive.sk