Z dôvodu zriadenia veľkokapacitného odberného miesta v Nitre v areáli nemocnice platia dočasné dopravné obmedzenia na Špitálskej ulici.

Od začiatku ulice po úroveň predajne zmrzliny sú zrušené parkovacie miesta. Na ceste je dočasne vyznačené vodorovné značenie žltej farby. Vyznačuje pruh pre pravé odbočenie do areálu nemocnice. Dočasne má teda časť Špitálskej 2 pruhy.

Špitálska, zmena v doprave Špitálska, zmena v doprave Špitálska, zmena v doprave Špitálska, zmena v doprave Špitálska, zmena v doprave Špitálska, zmena v doprave Špitálska, zmena v doprave Špitálska, zmena v doprave Špitálska, zmena v doprave Špitálska, zmena v dopraveZdroj: Nitralive.sk